Abese Suresi Tefsiri

Abese Suresi Tefsiri

KURAN’I KERİM TEFSİRİ

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR

Abese Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması


1 – (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.

2 – Kendisine âmâ geldi, diye.

3 – Ne bilirsin, belki o temizlenecek?

4 – Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek.

5 – Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,

6 – Sen ona yöneliyorsun.

7 – Onun temizlenmemesinden sana ne?

8 – Ama sana can atarak gelen,

9 – Allah’tan korkarak gelmişken,

10 – Sen onunla ilgilenmiyorsun.

11 – Hayır hayır, sakın. Çünkü o Kur’ân bir öğüttür.

12 – Artık dileyen onu düşünür.

13 – O, değerli sahifelerdedir.

14 – Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde.

15 – Yazıcıların ellerindedir,

16 – Değerli, iyi yazıcıların.

17 – O kahrolası insan, ne nankör şey.

18 – O yaratan onu hangi şeyden yarattı?

19 – Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu.

20 – Sonra ona yolunu kolaylaştırdı.

21 – Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu.

22 – Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir.

23 – Hayır hayır, doğrusu o, hiç Allah’ın emrini tam yerine getirmedi,

24 – Bir de o insan yiyeceğine baksın.

25 – Biz o suyu bol bol döktük.

26 – Sonra toprağı nasıl da yardık.

27 – Bu suretle orada ekinler bitirdik.

28 – Üzümler, yoncalar,

29 – Zeytinlikler, hurmalıklar,

30 – İri ve sık ağaçlı bahçeler,

31 – Meyveler, çayırlar bitirdik.

32 – Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye.

33 – Kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde,

34 – O gün kişi kaçar, kardeşinden…

35 – Anasından , babasından..

36 – Eşinden ve oğullarından.

37 – Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır.

38 – Yüzler var ki, o gün parıl parıl,

39 – Güler, sevinir.

40 – Yüzler de var ki, o gün tozlanmış,

41 – Onları karanlık bürümüş,

42 – İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.
Daha yeni Daha eski