Yusuf Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Yusuf Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Mühakkak herhangi bir Müslüman Yusuf Suresini okursa yahut evlatlarına, ehline veya hizmetçilerine öğretirse, Allahü Teala sekerât-ı mevtini (ruhunu teslim etme anını) kolaylaştırır ve ona o kadar iman kuvveti verir ki, o kişi hiçbir müslümana karşı haset etmez.”(1)
Yusuf Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler
  1. İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.
  2. Hasretini çektiği kimseye kavuşmak için okursa, isteği gerçekleşir.
  3. Hergün okuyan, herkese şirin gözükür; ruhunu kolaylıkla teslim eder.
  4. Herkim Yusuf Suresinin tamamını bir kağıda yazar, su dolu kabın içerisinde beklettikten sonra o sudan içmeye devam ederse, dileği kabul olunur ve herkes tarafından sevilip takdir görür.
  5. Her kim eşinin kendisini çok sevmesini ve namusunu koruması niyetiyle Yusuf suresinin tamamını yazar ve eşinin boynuna asarsa, dilediği bi-iznillah gerçekleşir.
  6. Bir kimse bir şey yapmak istediği halde kendisini bezginlik ve uyuşukluktan kurtaramıyorsa, çalıştığı halde işi kötüye gidiyorsa, şu reçeteyi uygular:

    Kamerî ayların ilk Perşembe gününü oruç tutar, gecesinde de Yusuf suresinin tamamını okur ve Cuma gününü de oruçla geçirir ve Cuma namazı ile ikindi namazı arasında Yusuf Suresinin 54-56. âyeti kerimelerini bir kağıt üzerine yazar, akşamleyin iftar ettikten sonra da Yusuf suresi baştan sona kadar okur, 100 kere “Sünhanellahi vel-hamdülillahi velâ ilâhe illlahü vallahü ekber“ dedikten sonra 100 kere de istiğfar eder ve uykuya yatar, sabah olduğunda hiç kimseyle kötülük yapmayacağına söz verir ve daha önce yazmış olduğu âyet-i kerimeyi iş yerinin ön kapısına asar. Umulur ki işleri açılır.
  7. 7.Suçu olmadığı halde hapse atılan veya zulmeden bir kişiden kurtulmak isteyen kişi, Yusuf suresinin 99-100. ayetletini yazıp muska şeklinde yaptıktan sonra sağ pazusuna bağlamalı ve bu ayetleri okumaya devam etmelidir.
Yusuf Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te’vil), 1/499
Daha yeni Daha eski