Yasin Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Yasin Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gece içerisinde Yasin-i Şerifi okursa, sabaha affolunarak çıkar.“(1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bir kişi, Allah’u Teala’nın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek okursa, mutlaka bağışlanır.“(2)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yasin Suresini Allah rızasını gözeterek okuyan kimsenin -kul hakları hariç- geçmiş günahları bağışlanır. Onu ölmek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz.“(3)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim bir gecede Allah’ın rızasını kazanmak için Yasin okursa o, o gece bağılşanır.“(4)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yasin-i Şerif-i okuyanın geçmiş günahları affedilir.“(5)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim her gece Yasin Suresini okursa küçük günahları bağışlanır.“(6)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yasin Suresi, bütün Kuran’a denktir.“(7)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim gündüzün başlangıcında Yasin Suresini okursa, onun ihtiyaçları giderilir.“(8)
 • (Rivayet edildi ki: Yasin suresi bir ihtiyacın giderilmesi için 7, 21 veya 41 defa okunduğunda tesirini şüphesiz gösterir.)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yasin, Kuran’nın kalbidir Onu bir defa okumak Kuran-ı on defa okumaya denktir. geceleri okuyanın sabahları ilahi mağfirete nail olarak kalkar. Yalnız Allah rızası için okuyanın geçmiş hataları affolunur. Onu ölmek üzere bulunanların yanında okursanız, her harfi mukabilinde on melek gelerek karşısında durup onun için rahmet isteyip, affı için dua ederler. Ruhunu teslim edene kadar yanından ayrılmadıkları gibi, yıkanırken, kefenlenirken, namazı kılınırken, mezara konulurken de cemaatine iştirak ederler. Azrail (Aleyhisselam) ruhunu kabzedeceği zaman, Cennet’ten bir melek Cennet şarabıyla beraber gelir, doyasıya ona içirir, o kimse artık cennete girene kadar asla susamaz. Bu sureyi okuana şefaat etme yetkisi verilir. Onu dinleyen de affolunur.“(9) Allah’u Teala’dan niyazımız Mü’min kullarına (içlerinde de bize) cennet şarabını içerken ruhlarını teslim etmek nasip etsin. (Amin)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi (özü) vardır. Kuran’ın kalbi de Yasin dir. Her kim Yasin-i Şerif’i okur ve onun içindekilere göre yaşarsa, Allah ona Kuran-ı Kerim’i on kere okumuş kadar sevap yazar.“(10)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran-ın kalbi de Yasin’dir. Her kim onu gündüzleri okursa, bütün sıkıntılarına karşı ona kafi gelir. Her kim geceleri okursa, bütün günahları affedilir.“(11)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim sabaha ulaştığında Yasin’i okursa, ona, akşama ulaşıncaya kadar o günün kolaylığı bahşedilir. Kim de onu bir gecenin başlangıcında okursa, ona da sabaha ulaşıncaya kadar o gecenin kolaylığı bahşedilir.“(12)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cuma gecesi (veya Cuma günü) Yasin ve Saffat surelerini okuyan kişiye Allah’u Teala Hazretleri dilediğini verir.“(13)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cuma geceleri Yasin suresini okuyan kimse, Allah’u Teala’nın mağfiretine kavuşmuş halde sabahlar.“(14)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her gece Yasin-i Şerif’i okumaya devam eden kimse, vefat ederken şehit olarak vefat eder.“(15)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ölüleriniz için Yasin-i Şerif’i okuyun.“(16)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ölmek üzere olanlarınıza Yasin okuyunuz.“(17)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim cuma günü anne ve babasının veya onlardan birisinin kabrini ziyaret eder ve orada Yasin okursa günahları bağışlanır.“(18)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Şüphesiz zatında ve sıfatlarında noksanlıklardan uzak ve şanı yüce olan Allah, Taha ve Yasin’i gökleri ve yeri yaratmasından bin yıl önce okumuş: O zaman Melekler Kuran-ı işittiklerinde şöyle demişler: Bunun kendisine ineceği ümmete ne mutlu! bunu taşıyacak gönüllere ne mutlu! Bunu konuşacak dillere ne mutlu!“(19)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hazreti Ali (Keremallahûvecche)’ye buyurdu ki: “Ya Ali! Yasin suresini oku. Zira Yasin suresinde on bereket vardır:
  1- Aç kalan kimse okursa doyar. (yani Allah, açlıktan kurtaracak sebebler yaratır.)
  2- Çıplak (elbise alamayacak kadar fakir olan) okursa, giydirilme sebebine kavuşur.
  3- Bekar okursa, evlenir.
  4- Korku içinde olan okursa, korktuğundan emin olur.
  5- Sıkıntılı kimse okursa ferahlar.
  6- Yolcu okursa, yolculuğunda yardım görür.
  7- Bir şeyi kaybolan okursa, onu bulur.
  8- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler.
  9- Susayan okursa, suya kavuşur.
  10- Hastaya okunursa, şifa bulur.(20)
Rivayet Edildi ki:
 • Hazreti Ali (k.v.) şöyle demiştir: “Her kim Yasin suresini bir kağıda (misk ve safranla) yazar (ve yazılar kağıttan silininceye kadar suda beklettikten) sonra o suyu içerse, bütün sıkıntılarına ve hastalığına şifa olur, içine bin rahmet ve bin bereket girer, bin deva girer ve ondan bin hastalık da çıkar.”(1)
 • Bu sureyi misk ve safranla yazıp su içinde yazılar silininceye kadar beklettikten sonra içerse, kalp katılığına ve sıkıntısına karşı bi-iznillah şifa olur.
 • Her kim bu sureyi yazar ve zemzem dolu bir kabın içine koyar ve 7 gün boyunca dua edip aç karına içmeye devam ederse. Allah’ın yardımıyla zihni açılır.
 • Her kim Fatiha, Ayetü’l-Kürsi, Yasin ve Felak-Nas surelerini misk ve safranla yazar, yağmur suyu içinde yazılar silininceye kadar beklettikten sonra şifa niyetiyle içerse, bi-iznillah hastalıklarına şifa olur.
 • Meyyit kefenledikten sonra veya kabri başında okunursa, kabir suali kolay ve (varsa) azabı hafif olur.
 • her kim bu sureyi okursa, 20 nafile hac sevabı verilir. Her kim O’nu dinlerse, sanki Allah yolunda 100 dinar sadaka vermiş gibi sevaba ulaşır.
 • Her hangi bir sıkıntısı olan bu sureyi okumakla o sıkıntısına çare bulur. Bir şeyden sakınan ve korkan kimse, bu sureyi, okumak suretiyle korktuğundan kurtulur.
 • Ölüm hastalığında olan bir kişinin yanında Yasin suresi okunursa, suya kanmış olarak vefat eder.
 • İhtiyacını göreceğini umduğu kişinin yanına varmadan önce 25 kere okunursa, saygı ve sevgi görür, ihtiyacı karşılanır.
 • Gece yarısından sonra 40 defa okuyup dua edenin, muradı gerçekleşir.
 • Her kim yasin suresini 70 defa okursa, kapalı olan bütün hacet kapıları ona açılır.
 • Her kim hangi niyet için 500 defa Yasin Suresini okursa, Allah’u Teala’nın izniyle muradına erişir.
 • 1499 kere okuyan, ummadığı lütuf ve ihsana ulaşır.
 • Yasin Suresinin 58. ayeti kerimesi olan “Selamün Kavlen mir-Rabbir-Rahîm“ her gün bir bardak suya “Besmele” ile 818 kere okunup da, ruh hastasına içirilirse, Allah’u Teala’nın izniyle şifa bulur.
 • Yasin Suresi, kendisini okumayı vird haline getiren kimseye dünya ve ahiret için hayırlı olan her şeyi ikram eder. Dünyevi bütün sıkıntılar bu surenin okunmasına devam etmekle yok olur. Ahiret hizmetlerine mani olan engel ortadan kalkar ve huzurlu ibadet etme imkanı doğar. Bu sureyi celileye devam etmekle, her hayırlı şey davet edilmiş, kendisi için her faydalı şeyin olmasına karar verilmiş ve her kötülüğün kendisinden uzaklaşması da hazırlanmış olur. Bu sureyi celileyi vasıta kılarak, kim ne isterse, Allah’u Teala ihsan eder.
 • Her kim Cuma gecesi iki rekat namaz kılar, birinci rekatta Yasin suresini, ikinci rekatta Mülk suresini okursa, her harfi için kendisine nur verilir. O nur kıyamet günü önüne gider ve amel defterini sağından alır, cehennemden kurtulduğuna dair kendisine beraat yazılır ve ailesinden 70 kişiye şefaat eder.
 • Yatarken Yasin suresinin 9. ayetini okuyan kişi, her türlü kötülükten korunur. Sabaha kadar malı ve mülkü hırsızlardan korunur.
 • Her kim zalimlerin şerrinden korunmak isterse, Yasin suresinin 29. ayetini okusun.
 • Tarlalardaki meyve sebzelerin bol olması için Yasin suresinin 33-36 ayetleri yazılıp dolu bir kabın içersine konulur ve bir müddet bekletildikten sonra tarlaya serpildiği zaman mahsul Allah’ın yardımıyla bereketlenir.
 • Her hangi bir (Hayırl ve Helal) isteğin gerçekleşmesi için akşam namazından sonra iki rekat Allah Rızasıiçin namaz kılınır. Daha sonra 41 kere Yasin Suresi okunur. Her Yasin-i Şerif bitişinde “Yâ men yakûlü liş-şey’i kün fe-yekûn” (Melaen: “Ey bir şeye ol dediğinde hemen oluveren Allah’ım”)deyip Benim şu isteğimi yerine getir, diye istekte bulunursa Allah’u Teala’nın izni ile o isteği yerine gelir.
 • Her kim aşağıdaki şekilde Yasin şerif okursa, sanki 41 kere Yasin-i Şerif okumuş gibi olunur: 7 Defa “Yâsîn“, 14 Defa: “Zâlike takdîrul-‘Azîzil-‘Alîm” ve 16 defa “Selâmün kavlen mir-Rabbir-Rahîm” 4 kerede 82 ve 83. ayetleri tekrarlanır.
 • Her kim zeytin kağına Yasin Suresinin 78-83. ayetlerini okuyup üfler ve sancılı olan yerlere sürülmeye devam edilirse, umulurki şifaya kavuşur.
 • Her kim bir kere Besmele ile beraber Yasin Suresinin 58. ayetini 1479 kere okuyup her hangi bir hayırlı isteğinin gerçekleşmesi için dua ederse, Allah’ın yardımıyle kabul edilir.

[1]Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, 5/154; Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154
[2]Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21, no.3418; Münziri, Tergib ve Terhib, 2244
[3]Suyuti, Cami’ussağir, 6/200, no.8937; Beyhaki, Şü’abül-İman
[4]Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no. 3420 Beyhaki, Şü’abül-İman, 2/480
[5]Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21; Zebidi, İthafü’s-sade, 5/154
[6]Suyuti, Cami’ussağir, 6/199, no.8933; Beyhaki, Şü’abül-İman
[6]Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no.3418
[7]Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no.3421
[8]Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri, 7/88; Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-[9]Tenzil ve Esrarut-Te’vil), 2/237; Ebu-Leys Semerkandi, Tefsirul-Kur’an, 5/206
[10]Tirmizi, Fedaiü’l-Kur’an, 7; Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21, no.3419
(Hadiste geçen “Her şeyin bir kalbi vardır” ifadesi, “Herşeyin bir özü vardır” manasındadır. Yasin suresine bu gözle baktığımızda, onun Kuran’ın bir hulasası olduğunu görüyoruz. Kuran’ın bütün sure ve ayetlerinin etrafında döndüğü dört temel esas vardır. Bunlar: Allah’ın varlık ve birliğinin İspatı, peygamberlik müessesinin ispatı ve peygamberimizin peygamberliğinin hakkaniyeti, dünyada yapılanların hesabını vermek üzere öldükten sonra dirilme gerçeğinin zihinlere nakşedilmesi ve insanları yalnızca Allah’a kul yaparak dünya hayatının nizam ve intizamının sağlanmasıdır. Bu dört esasa en etkili ifadelerle Yasin suresinde yer verilmiştir.)
[11]Ebu Davud, Fedaiü’l Kur’an,3
[12]Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21,no.3422
[13]Ali, Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 2694, 1/591
[14]Hilyetü’l-Evliya 2,159
[15]Taberani, Mu’cemu’s-Sağir, 1010; Kenzül-İrfan, 66
[16]Ebu Davud, Cenaiz, 3
[17]Ebu Davud, Cenaiz, 20; İbni Mace, Cenaiz, 4; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/26, 27; Suyuti, Cami’ussağir, 2/67, no.1344
[18]Suyuti, Cami’ussağir, 6/141, no:8717
[19]Darimi, Fedailü’l-Kuran, 20, no.3417
[20]Gümüşhanevi, Ramuzul-Ehadis, s.79/4
Daha yeni Daha eski