Uyku’dan Uyandıktan Sonraki Sünnetler

Uyku’dan Uyandıktan Sonraki Sünnetler

  • El ile yüz ve gözleri ovuşturmak.327
  • Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) uyanınca oturur, eliyle yüzünden uyku izini silerdi.328
  • Uykudan uyanınca da: “Elhamdülillehillezi ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’n-nüşür” (Bizi öldükten soma dirilten Allah’a hamd olsun. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak olan da O’dur) demek.329
  • Uykudan kalkınca üç defa elleri yıkamak. "Sizden birisi uyandığı zaman kabın içine ellerini girdirmeden önce iki elini de üç kere yıkasın. Çünkü gece uyurken ellerinin nerede gecelediğini bilemez." 330
  • Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): Sizden biri uykusundan uyandığı zaman ellerini üç defa yıkamadan su kabına daldırmasın buyurdu.331
  • Uykudan uyanınca misvak kullanmak.332
  • Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) gece uyandığı zaman ağzını misvaklardı.333
  • İstinsar: (Burnu temizlemek). Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: Sizden biri uykusundan uyandığı zaman üç sefer burnunu temizlesin. Zira şeytan onun burnunun deliklerinde geceler.334
327 Tirmizî
328 Müslim
329 Buhari, Daavât: 7,8; Müslim, Zikir: 59
330 Buhâri, vudû: 26; Müslim, Tahâre: 87
331 Muttefekun aleyh
332 Müslim, Müsâfirin: 139
333 Muttefekun aleyh
334 Muttefekun aleyh
Daha yeni Daha eski