Tekasür Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Tekasür Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Tekasür suresini okumaya devam eden kişi manevi alemde ‘şükrü eda eden’ diye isimlendirilir.“(1)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir kere Ashabına buyurdu ki: “sizin herbiriniz her gün 1.000 ayet okumayaz mı?” buyurdu. Onlar (Radıyallahü Anhüm): “Buna kimin gücü yeter ya Resulallah?” dediklerinde, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Sizin biriniz Tekasur suresini okumaya kadir değil midir?” buyurdu.(2)
Rivayet Edildi ki:
  • Her gün okuyan kabir azabından emin olur.
  • Tam ve yarım baş ağrıları için Tekasür suresinin ikindi namazından sonra okunması çok faydalıdır.
  • Her gün okuyan, İlahi hoşnutluğa mazhar olur; işleri açılır, kazancı artar.
  • Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde üç defa okunur.
  • Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, kendisine dünyada verilen nimetlerden dolayı hesaba çekilmez.
  • Bir kişi, yağmur yağarken oturup ara vermeksizin 7 kere bu sureyi okursa, Allah’u Teala o kimseye hesapsız sevap verir.
Tekasür Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Suyuti, Câmi’ussağir, 4/468, no.6002; Deylemî, Müsnedül-Firdevs
[2]Hakim, Müstedrek, 1/567; Beyhakî, Şü’abül-İmân, 2/4972013-10-31
Daha yeni Daha eski