Talak Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Talak Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Talak Suresini (vird olarak) okursa, Allah’ın peygamberinin sünneti üzere vefat eder.”(1)
Rivayet Edildi ki:
  • 3 defa okuyan, hanımı ile güzel geçinir. Aynı durumda okuyan kadın ise beyi ile güzel geçinir.
  • Kötü kadının şerrinden korunmak için 7 kere okunur.
  • Her türlü hastalık, sihir ve büyü, borç ve fakirlikten kurtulmaya da bi-iznillah fayda verir.
  • Geçim sıkıntısından kurtulmak isteyen bir kişi, şunları yapmalıdır; Günahlarını affetmesi için Allah’u Teala’ya tövbe istiğfar eder, sadaka verir ve bir Cuma gecesi seher vakti kalkarak 100 defa istiğfar edip sabah namazını kıldıktan sonra işrak vaktine kadar bir kere Besmele ile beraber Talak Suresinin 7. ayetini okumaya devam etmelidir.
Talak Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/230-238; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/5042013-04-16
Daha yeni Daha eski