Şuara Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Şuara Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Şuara Suresini okursa, (Hazreti) Nuh (Aleyhisselam), (Hazreti) Hud (Aleyhisselam), (Hazreti) Salih (Aleyhisselam), (Hazreti) Şuayb (Aleyhisselam), (Hazreti) İbrahim (Aleyhisselam) ve (Hazreti) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘e iman edenlerin ve yalanlayanların sayısınca sevap verilir.“(1)

Rivayet Edildi ki:
  • Her türlü zarardan korunmak için okunur.
  • Kabakulak olan bölgenin etrafı çizilip Şuara Suresinin 130. ayeti çizili olan kısmın içine yazılırsa, Allah’u Teala’nın izniyle şifa bulacağı ümit edilir.
  • Her türlü kötülüğün rahatça işlendiği günümüzde kendimizi ve ailemizi küfür, şirk ve cinsel sapkınlıktan korumak için Şuara suresinin 169. ayeti çokça okunmalıdır.
Şuara Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Kadı Beyzavi, (Beyzavi Tefsir(Envarut-Tenzil ve Esrarut Te’vil), 2/179
Daha yeni Daha eski