Saff Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Saff Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Saff Suresini okursa, kıyamet gününde İsa (Aleyhhisselam)‘ın arkadaşı olur.”(1)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğagün ve A’la) Surelerini okurdu.(2)
Rivayet Edildi ki:
  • 70 defa okuyan kimse, aile huzursuzluğundan kurtulur.
  • Düşmanların şerrinden korunmak için 3 kere okunur.
  • Yolculukta okunursa, hırsızların şerrinden ve diğer tehlikelerden korunur.
  • Zengin olmak isteyen kişi, Saff Suresinin 8-9. ayetlerini okuyup dua etmelidir.
Saff Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Kadı Beyzâvî, Beyzâvî Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vîl), 2/492
[2]Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21
Daha yeni Daha eski