Nur Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Nur Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Erkeklerinize Mâide Suresini, Kadınlarınıza da Nur Suresini öğretiniz.” (1)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Nur suresini okursa, geçmişte ve gelecekte olan müminler sayısında Allah’ü Teala kendisine on hasene verir.” (2)
Nur Suresi’nin Fazilet ve Sırları Hakkında Rivayetler
  • Bu sureyi okuyan kimse, vesveseden kurtulur, imanı kemale ulaşır.
  • Dil ile yapılan günahlardan kurtulmak için, Besmele ile beraber Nur suresinin 16-18. ayetleri okunmaya devam edilir.
  • Kadınlara karşı şehevi duygular besleyen kişiye, Nur suresinin 33. ayeti bir kağıda yazılır, yazılar silininceye kadar bekletilip o sudan içirilir veya o su yemeklere katılırsa, Allah’ın yardımıyla o kötü huylarından kurtulur.
  • Her kim, Perşembe ve Cuma günü Oruç tutar, Cuma günü ikindi namazından önce Yasini Şerif, ikindi namazından sonra da Kehf suresini, Nur suresinin 35-38. ayetleri ile beraber okur ve bu ayetleride üzerinde taşırsa, Allah’u Teala rızkına genişlik verir, isteklerine nail olur.
  • Okunacak ve üzerinde taşınacak ayetler Nur Suresi 35-38 arası ayetlerdir. (Allah’u nurussemavati… ile başlayıp Bi ğeyri hisab ile biten 4 ayet)
  • Göz ağrısı çeken kişi, Ayet’ül-Kürsi ile beraber Nur suresinin 35. ayetini okuyup dua ederse, Allah’u Teala’nın yardımıyla şifa bulur.
Nur Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnotlar Kaynaklar

[1]Suyuti, Câmi’ussağir, 4/328, no.5482;Beyhaki, Şü’abül-İmân
[2]Kâdı beyzavi, Beyzafi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te’vil) 2/98
Daha yeni Daha eski