Müzzemmil Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Müzzemmil Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Müzzemmil suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala, o kişiden dünya ve ahiretteki sıkıntıları giderir.”(1)
Rivayet Edildi ki:
  • 40 defa okuya kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir.
  • Bu sureyi okumayı adet haline getiren kimsenin, Allah’u Teala gerek dünyaya ait olan, gerekse ahirete mahsus bulunan bütün güçlüklerini kolaylaştırır.
  • İmam Kastalani (Rahimehullah) buyuruyor ki: “Kim Müzzemmil ve Kevser surelerini okumaya devam ederse, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i rüyasında görür.
  • Ürkek çocuğa okunursa, Allah’ın izniyle şifa olur.
Müzzemmil Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/320; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/540
Daha yeni Daha eski