Münafikun Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Münafikun Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Münafikun Suresini okursa, münafıklıktan kurtulur.”(1)
Rivayet Edildi ki:
  • Hasetçilerin şerrinden korunmak için 100 kere okunur.
  • Bu sure, göz ağrısı ve her türlü sancılı hastalıklara şifadır.
Münafikun Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/497
Daha yeni Daha eski