Kötü Rüya Görmemek İçin Dua

Kötü Rüya Görmemek İçin Dua
Kötü rüya görmemek için dua, korkulu rüya görünce okunacak duaları buradan öğrenin. Uykuda güzel veya kötü bir şey görüldüğünde söylenecek duaları Hadis-i Şeriflerden öğrenelim.

Ebu Said el-Hudrî (r.a.) Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyururken işitmiştir: “Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse, bilsin ki o muhakkak Allah tarafındandır. Rüya sahibi bu rüyası üzerine Allah’a hamdetsin ve başkasına da söylesin. Buna aykırı hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde de muhakkak ki bu rüya da şeytandandır. Bu halde de rüya sahibi, rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Bu suretle o rüya, sahibine zarar vermez.” (Buhâri, Ta’bîr, 10.)
Ebû Seleme (r.a.) anlatıyor: “Bir rüya görüyordum. Adeta sıtmaya tutuluyor fakat örtünmüyordum. Nihayet Ebû Katâde’ye rastladım ve bunu ona söyledim. Ebû Katâde şöyle dedi: Ben Resûlullah’ı şöyle derken dinlemiştim:
‘Rüya Allah’tandır. Hulm (karışık rüya, düş) ise şeytandandır. Biriniz hoşlanmadığı bir düş görürse, sol tarafına üç defa tükürsün ve onun şerrinden Allah’a sığınsın. Çünkü o düş, kendisine asla zarar verecek değildir.’ (Buhârî, Ta’bîr, 10)

Kötü Rüya Görmemek İçin

Hz. Âişe (r.a.) uyumak istediği zaman şöyle dua ederdi:

Kötü Rüya Görmemek İçin Dua

“Allahümme innî es’elüke rü’yâ sâlihaten, sâdıkaten gayre kâzibetin, nâfiaten gayre dârretin.”
Anlamı: “Allahım! Senden salih, yalancı olmayan, neticesi doğru ve zarar vermeyen faydalı bir rüyayı istiyorum.”

Hz. Âişe (r.a.) bu sözleri söylediği zaman, Resûlullah’ın diğer hanımları onun, sabah oluncaya veya gece uyanıncaya kadar artık konuşmayacağını bilirlerdi. (İbnü’s-Sünnî, Âmelü’l-Yevm ve’l-Leyle, nr. 748; Nevevî, el-Ezkâr, nr. 281.)

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Âhir zamanda müminin rüyası hiç yalan çıkmayacaktır. Onların rüyalarının en doğru olanı sözü en doğru olanın rüyasıdır. Rüya üç çeşittir: Güzel rüya Allah tarafından müjde ve sevinç vesilesidir. İkinci çeşit rüya insanın günlük yaşantısında zihnini meşgul eden şeylerden kaynaklanan rüyadır. Üçüncüsü ise şeytan tarafından üzüntü veren kabuslu rüyadır. Biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın.” (Müslim, Rü’yâ, 1; Tirmizî, Rü’yâ, 1.)

Resûlullah (s.a.v.) bir başka defasında da şöyle buyurmuştur: “Sizden biri, hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde şöyle dua etsin:

Kötü Rüya Görmemek İçin Dua

“Allahümme innî eûzü bike min ameli’ş-şeytâni ve seyyiâti’l-ahlâmi.”
Anlamı: ‘Allahım! Şüphesiz ben, şeytanların işlerinden ve kâbusların kötülüğünden sana sığınırım.”’ (İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, nr. 771.)

Kişiye Bir Rüya Anlatıldığında Ne Demelidir?

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurmuştur ki: “Her kime, ‘Ben bir rüya gördüm’denilirse, o kimse, ‘Hayır gördün ve hayır olsun’desin.”
Diğer bir rivayette de, Hz. Peygamber (s.a.v.), bir kişiye rüya anlatıldığı takdirde şöyle denmesini tavsiye etmiştir: “Hayra kavuşasın ve kötülükten korunasın. Bize hayır, düşmanlarımıza kötülük olsun … Hamd, âlemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur. (İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, nr. 777.)

(Hüseyin OKUR; Dualar, Semerkand)
Daha yeni Daha eski