Kadir Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Kadir Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kadir suresini okuyana, Ramazan-ı Şerif’te oruç tutan ve kadir gecesini ihya etmiş gibi ecir verilir.”(1)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim, abdestinin arkasından ‘İnnâ enzelnâ‘suresini bir kere okursa, sıddıklardan olur, iki kere okuyan şehitler düvanına yazılır, üç kere okuyan ise, Allah’u Teala, Peygamberlerin cem olduğu makama ulaştırır.”(2)
Rivayet Edildi ki:
  • Her müşkülün halli için 21 defa okunur.
  • Meyyit (ölü) defnedilirken yedi sureyi okumak müstehaptır. Bu yedi sure; Fatiha, Kadir, Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas sureleridir.
  • Kadir suresini okuyan kimseye Kuran-ı Kerim’in dörtte birini okumuş kadar ecir verilir.
  • Kıbleye yönelip, Fatiha, Ayetü’l-Kürsi ve Kadir suresini okuyup da dua edenin haceti ne ise, Allah’u Teala’nın izniyle istediği kendisine verilir.
  • Her kim bu sureyi yazar ve bir su içersinde bekletirse, Allah’u Teala o kişinin basiretini açar, gözlerine nur verip kalbine şüphe olmayan bir iman verir.
  • Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece 500 kere okuyan, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i rüyasında görür.
  • Fakir olup geniş rızka kavuşmak isteyen kişi, Kadir suresini okumaya devam etmelidir.
Kadir Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/612
[2]Deylemî, Firdevsül-Ahbâr, 5549; Gümüşhanevi, Râmuzu’l-Ehâdis, 5463
Daha yeni Daha eski