İş Hayatında Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua

İş Hayatında Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua
Bir insanın teşebbüs ettiği bir işte, başladığı bir görevde başarılı olabilmesi için her şeyden önce çalışması, işin ve görevin gerektirdiği kurallara uyması gerekir. Bununla birlikte işinde ve görevinde başarılı olabilmesi için Allah’tan samimiyetle yardım istemesi de gerekir. Bu itibarla işe ve göreve e’ûzü besmele ile başlanır ve Peygamberimizin sahabeye öğrettiği şu dua okunarak Allah’tan yardım ve başarı istenebilir.

İş Hayatında Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua
İş Hayatında Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua

Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke’s-sebâte fi’l-emri ve es’elüke ‘azimete’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbâdetike. Ve eselüke lisânen sâdikan ve kalben selîmen. Ve e’ûzü bike min şerri mâ ta’lemü. Ve eselüke min hayri mâ ta’lemü. Ve estağfiruke mimmâ ta’lemü. İnneke ente ‘allâmü’l-ğuyûb”

Anlamı:
“Allah’ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi de istiyorum.
Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalb diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. Şüphesiz Sen gayıpları bilensin.” (Tirmizî, De’avât, 23)

Bir iş ve göreve başlarken “Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bi’l-hayr (Rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma! Rabbim! işimi hayırla sonuçlandırabilmeyi nasip eyle” şeklinde dua edilebilir.

İş Duası

Hz. Ebû Bekir (r.a.), Peygamberimizin bir iş yapmak istediği zaman şöyle dua ettiğini bildirmiştir:

İş Hayatında Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua

Okunuşu: “Allâhümme hır lî vehter lî ”

Anlamı: “Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! (Tirmizî, De’avât, 86)

Peygamberimiz (s.a.s.), sahabeden Enes (r.a.)’e şöyle demiştir: “Ey Enes! Bir işe kalkıştığında yedi defa Allah’tan hayırlısını dile. Sonra kalbine yatan ne ise onu tercih et. Çünkü hayırlı olan kalbine doğan şeydir. ” (Elbânî, 1, 175, No: 1748)

Daha yeni Daha eski