Hacı Uğurlamak İçin Okunacak Dua

Hacı Uğurlamak İçin Okunacak Dua
İslâm Dini’nin beş temel esasından biri olan Hac ibadetinin dua ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Hac ibadetinin başlangıcından itibaren tamamlanıncaya kadar hemen her anında çeşitli şekillerde dualara yer verilmiştir. Hac yolculuğuna çıkarken dua ile başlanılması uygundur. Hacca giden hacı adaylarının uğurlanması coşkulu ve manevî hazlarla dolu anların yaşanmasına vesile olmaktadır. Bu esnada şu dualar okunabilir:

Hacı Uğurlamak İçin Okunacak Dua

Okunuşu: “E’ûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Rabbi edhılnî müdhale sıdkın ve ehrıcnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledünke sultânen nasîrâ. Sübhânellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ Rabbinâ le münkalibûn. Allâhümme innî eselüke fî seferinâ hâze’l-birra ve’t-tekvâ ve mine’l-ameli mâ terdâ.
Allâhümme hevvin‘aleynâ seferinâ hâzâ. Allâhümme’tvi lene’l-bu’de. Allâhümme ente’s-sâhibü fi’s-seferi ve’l-halîfetü fi’l- ehli ve’l-mâli. Allâhümme innî e’ûzü bike min va’sâi’s-seferi ve keâbeti’l-münkalebi.”

Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman Rahim Allah’ın adı ile. Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm O’nun Resûlüne, âline ve ashabının üzerine olsun. Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsrâ, 17/80) Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Allah’ım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Allah’ım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et. Allah’ım! Seferde yardımcı, geride kalan çoluk çocuğumuz ve malımızın koruyucusu Sensin. (Ebû Davud, Cihad, 79) Allah’ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve kötü hâller görmekten sana sığınırım. (Tirmizî, De’avât, 42; Dârimi, İstizan, 41)

Bu duaların akabinde Türkçe olarak şu Hacı Uğurlama duası da yapılabilir:

“Ya Rabbi! Senin ilâhî emirlerine ve davetine uyarak hac yolculuğuna çıkmaktayız. İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi Mekke’deki âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe’yi ziyarete hazırlanan, Sevgili Kutlu Elçinin mescidini ve mübarek kabrini ziyarete niyetlenen kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Ya Rabbi! Elemsiz, kedersiz, mübarek beldeyi ve makamları ziyaret ederek, manevî havasını kana kana, doya doya teneffüs etmeyi nasip eyle. Allah’ım! Bu ibadeti kolay kıl ve kabul buyur. Hac erkanını usulüne uygun olarak, kolaylıkla eda etmeyi, sabırla tamamlamayı ihsan eyle. Arınmış bir ruhla Haremeyn’e vararak feyizle tekrar yurtlarımıza ve yuvalarımıza dönmeyi, günahlardan temizlenmeyi nasip eyle. Nefislerimize uyarak herhangi bir kötülüğe düşmekten, günah işlemekten, başkalarım incitmekten hepimizi muhafaza eyle.
Allah’ım! Sağ-salim gidip gelmeyi, ailemize ve dostlarımıza kavuşmayı nasip eyle. Onları da sağlık ve afiyet içinde bulmayı lütfet. Her mümin kuluna Kabe’yi tavaf edip yüz sürmeyi nasip eyle. Senden bu dünyada ve ahirette iyilik istiyoruz, günahlarımızı bağışla. Amin”
Daha yeni Daha eski