Enam Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Enam Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Enam suresini okuyan kimseye Allah’u Teala azametiyle rahmetini neşreder ve bu surenin indirilişinde hazır bulunan yetmiş bin (70.000) melek surenin ayetlerinin sayısınca, gece-gündüz Allah’tan mağfiret dilerler.”(2)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yetmiş bin (70.000) melek, tesbih ve hamd sözleriyle bu surenin inişine eşlik etti.”(1)
 • Her kim sabaha çıktığı zaman En’am suresinin başından 3 ayet okursa, (1-3 ayetleri) Allah’u Teala ona, kendisini korumak üzere 70.000 melek görevlendirir. Kıyamet gününe kadar o meleklerin amellerini ona yazar. Şeytan her ne zaman o kişinin kalbine şerden bir şey atmak istese, yedinci kat semadan, yanında demirden bir kamçı olan melek inerek onunla şeytan arasına yetmiş bin (70.000) perde koyar.” Kıyamet günü Allah’u Teala o kuluna: -” Ey İnsanoğlu! gölgemin altında yürü, cennetimin meyvelerinden ye, Kevser suyundan iç, Selsebil suyundan yıkan, sen Benim kulumsun, Ben de senin Rabbinim. Sana ne hesap vardır. nede azap” buyurur.(3)
Enam Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler
 • İstek ve dileğinin olması için yedi (7) kere okunur.
 • Her kim iki rekat nafile bir namaz kılar, zamm-ı sure olarak Enam suresini okur, namazdan sonra dua ederse, duası bi-iznillah kabul olur ve her türlü sıkıntı ve kötülüklerden muhafaza olur.
 • Enam suresi nazil olduğunda, ufku kapatacak kadar melekler kaplamıştır.
 • 41 kere okuyanın kısmeti açılır.
 • Her kim dünya kelamı konuşmadan Enam suresini okursa geçmiş günahları affedilir.
 • Araba… gibi bir binek aracını her türlü tehlikelerden korumak isteyen kişi, bu surenin tamamını bir kağıda yazarak arabaya asmalıdır.
 • Hz. Ömer (Radıyallahü Anh) buyurdu ki: “Enam suresi Kuran-ı Kerim’in en faziletli surelerinden biridir.”
 • İmam Şafi (Rahimehullah) buyurdu ki: “Her kim sabah ve akşam Enam suresinin başındaki üç. ayeti (1-3 Ayetleri) yedişer kere okuyup ellerine üfleyerek vücuduna sürerse, hastalık ve ağrılarından emin olur.’’
 • Her kim öfkesini yatıştırmak, fitne ve şiddeti engellemek istiyorsa, o anda ayakta ise oturmalı ve Enam Suresinin 13. ayetini okumaldır.
 • Sıkıntı ve üzüntü içinde olup, sıkıntıdan uyuyamayan bir kişi, yatağa yattığında Enam suresinin 17-18. ayetlerini 7 kere okursa, bi-iznillah rahata kavuşur.
 • Bir mekanda haşerelerin olmaması isteniyorsa, şu manevi reçete uygulanmalıdır. Abdestli iken Enam Suresinin 44. ayetini bakır bir kabın içine reyhan suyu ile yazar, içerisine kimyonla karıştırılmış su koyar, akşamdan sabaha kadar bekletip mekana bir veya iki defa serpmelidir.
 • Bir kimse Enam suresinin 59-62. ayetlerini abdestli olduğu halde keten bir kumaş üzerine yazar ve bu kumaşı yastığının altına koyarsa, şüphe edip bir türlü öğrenmediği bir meseleyi Allah’u Teala rüyasında gösterir.
 • Dalgalı bir denizde yolculuk yapan bir kişi, Enam suresinin 63-64. ayetlerini bir kağıda yazıp denize bırakırsa, bi-iznillah sağ-salim karaya ulaşır.
 • Evden kaçan bir kimseyi ve bilinen bir hırsız tarafından çalınan bir eşyayı Allah’ın yardımıyla geri getirmek için şu reçete uygulanır: Bir levha veya bir kağıdın üzerine büyükçe bir daire çizilir. Bu Dairenin ortasına o kişilerin isimleri Anne ismi (….. oğlu ….. gibi) ile beraber yazılır. O isimleri etrafına Enam suresinin 71. ayetini yazıp, kimsenin ayak basmayacağı temiz bir yere gömülür.
 • Her kim Enam Suresinin 25, Nahl Suresi 108, Kehf Suresi 57, Casiye Suresi 23 ayeti kerimelerini okumaya devam ederse, maddi ve manevi her türlü bela, musibet ve felaketlerden korunur.
 • Her kim Enam Suresinin 122. ayetini okumaya devam ederse, her türlü maddi ve manevi hastalıklardan şifa bulur.
 • Her kim zengin olmak ve bol kazanç elde etmek istiyorsa, bir işe teşebbüs etmeden önce Enam suresinin 141. ayetini zeytin ağacından bir tahta üzerine yazıp iş yerine asmalıdır. Eğer kazanç sağlayacağı şey araba ise, bir kağıda yazıp arabaya asmalıdır. Bi-İznillah kazancı bol olur.
Enam Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Ebul-Leys Semerkandi, Tefsirul-Kur’an, 2/264
[2]Taberani, M,’cemüs-sağir. 1/145
[3]İmam Kurtubi, Kurtubi Tefsiri (Cami’u li-Ahkamil-Kuran), 6/383; Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri (İrşadü Aklis Selim) 3//208; Kadı beyzavi, Beyzavi Tefsiri (Envarut-Tenzil ve Esrarut Te’vil), 1/330
Daha yeni Daha eski