Duha Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Duha Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Duha Suresini okursa, Allah’u Teala’nın Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in kendisine şefaatçi olmasına razı olduğu kullarından olur. Allah’u Teala her bir yetim ve isteyen kişilerin sayısınca o kişiye on hasene verir.“(1)
Rivayet Edildi ki:
  • Duha suresini okumaya devam eden kimseye mahşer günü, ev halkına, akrabalarına, komşularına, dostlarına şefaat izni verilir.
  • Duha suresini okuyan kimseye, Arafat’te Benimle beraber olana verilen ecir kadar ecir verilir.
  • Kaybolan bir kişinin ismi üzerine bu sure okunursa, bi-iznillah geri döner.
  • Kaybedilen bir şeyin bulunması için Duha suresi okunursa, kendisine o şeyin yeri bi-iznillah bildirilir.
  • İmam-ı Gazali (Kuddise Sirruh) hazretleri buyurdu ki: “Ashabı Kiram ve Tabiinden bir gurup, bir şey kaybettikleri zaman, Duha suresini okur ve kaybettiklerini bulurlardı.” Bir başak rivayette şöyledir: “Kaybedilen şeyin bulunması için 41 defa okunması iyidir.”
  • Okumaya devam edenler, ruhi bunalım ve sıkıntıdan Allah’u Teala’nın izni ile kurtulur.
  • Her gün sabah namazından sonra okuyan, her türlü kötülüklerden korunur.
  • Herhangi bir kimse sabah, akşam bu sureyi yedişer defa okursa, o kimsenin hiçbir şeyi kaybolmaz. Bulaşıcı hastalıklardan ve kötü huylu kimselerin şerrinden Allah’u Teala o kimseyi korur. Kendi öz canından başka yakınlarını da Allah’u Teala koruması altında bulundurur.
Duha Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/604
Daha yeni Daha eski