Allahümme Ecirna Minennar Duası

Allahümme Ecirna Minennar Duası
Allahümme ecirna minennar duası anlamı, Arapça yazılışı, faziletleri...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından özellikle sabah ve akşam namazlarından sonra “Allahümme ecirna minennar” duası okunması tavsiye edilmiştir.

Müslim b. Hâris et-Temimî babasından şunu rivâyet etmiştir: “Peygamber Efendimiz (asm) bana şöyle buyurmuştur:

“Sabah namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa

Allahümme Ecirna Minennar Duası

Allahümme ecirnî minennar = Allah’ım, beni cehennem ateşinden koru.’ de. Eğer o gün ölürsen, Allah senin için cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar.
Akşam namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa ‘Allah’ım, beni cehennem ateşinden koru.’ de. Eğer o gece ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 234)

Bu dua farklı yerlerde “Allahümme ecirnî minennar” yahut “Allahümme ecirna minennar” şeklinde geçmektedir. Duadaki metin farklılığı olarak hadis-i şerifte geçen ecirnî “ben” ifadesine karşılık; ecirna ise “biz” demektir ki cemaatle yapıldığında bu şekilde kullanılmaktadır.

Daha yeni Daha eski