Yeni Konuşmaya Başlayan Çocuk İçin Okunacak Dua

Yeni Konuşmaya Başlayan Çocuk İçin Okunacak Dua

Çocuk konuşmağa başlayınca, en önce “Lâ ilâhe illâllah” kelimesi ona öğretilir. Bu 7 defa ona telkîn edilir. Sonra ona: “Fe te’âlâllahül melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve Rabbül arşil kerîm” âyeti telkîn edilir.

Sonra Âyet-el kürsî’yi ve Haşr sûresinin sonu olan Hüvallahüllezî’yi okuyup öğretir. Düzgün konuşması, kekemelikten kurtulması için “rabbişrahlî sadrî veyesirlî emrî vah’ül ukdeten min lisânî yefkahü kavlî” ayetini okumalıdır.

Daha yeni Daha eski