Gerdek Gecesi Okunacak Dua

Gerdek Gecesi Okunacak Dua

Zifafa girildiğinde eşlerin ikişer rekat namaz kılarak, namaz sonunda Allah Teâla’ya el açarak, bu evliliği kendileri için bereketli kılmasını, hayırlı evladlar nasip etmesini ve aralarında huzur, mutluluk ve anlayış kılmasını niyaz etmeleri adabtandır.

Bunun haricinde Allah Rasûlü erkeğin iki eliyle hanımın alnından tutup şu duayı yapmasını tavsiye etmişlerdir: “Allahım, Hanımımın hayrından ve yaradılışındaki hayırlı, yönlerden beni nimetlendirmeni diliyorum. Hanımımın kötülüklerinden ve yaratılışındaki kötü huylardan da sana sığınıyorum.” (Ebu Davud, 2160)

Zifafa Giren Kimsenin Yapacağı Dua

Sahabeden İbn Abbas (r.a.)’ın rivayetine göre; Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz eşine yaklaşmak istediğinde şöyle dua etsin:

Gerdek Gecesi Okunacak Dua

Okunuşu: “Bismillâh! Allâhümme cennibne’ş-şeytâne ve cennibi’ş-şeytâne mâ razektenâ.”

Anlamı: “Allah’ın adıyla! Allah’ım! Şeytanı bizden ve bize nasip edeceğin çocuktan uzaklaştır.” (Buhârî, Nikâh, 66; Ebû Davud, Nikâh, 46; Tirmizî, Nikâh, 8; İbn Mâce, Nikâh, 27)
Daha yeni Daha eski