Bebekler İçin Nazar Duası

Bebekler İçin Nazar DuasıAilelerin en korktuğu şey bebeklerine nazar değmesidir. Özellikle ortada hiçbir şey yokken bebeğiniz sürekli huysuzluk çıkarıyor, ateşleniyor ve yemek yemiyorsa sık sık nazar duası okumanızda fayda vardır.

İbn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.v) torunları Hasan ile Hüseyin’e şu duayı okur ve, “(Büyük) babanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak’a okuyup bununla onları Allah’a sığındırırdı” derdi:

Bebekler İçin Nazar Duası

Okunuşu: Eûzü bi-kelimâtillahi’t-tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin.

Anlamı: Her nevi şeytandan, her haşereden (yılan, akrep, böcek, bit, pire vb.), dokunan her kötü gözden Allah’ın tam olan (şifa verici) kelimelerine sığınırım. (Buhari, Enbiya, 10)

Nazara (Göz Değmesine) Okunan Ayetler (Nazar Ayetleri)

Bebekler İçin Nazar Duası

Okunuşu: Ve in yekâdü’llezîne keferû le-yüzlikûneke bi-ebsârihim lemmâ semiu’zzikra veyekûlûne innehû le-mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrun li’l-‘âlemîn.

Anlamı: O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, “Şüphe yok o bir delidir” derler. (51) Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir. (52) [Kalem Suresi 51 - 52. Ayetler]

Daha yeni Daha eski