Muhammed Ne Demektir?

Muhammed Ne Demektir?

Muhammed nedir, ne anlama gelir? Muhammed isminin anlamı ve Peygamberimize “Muhammed” isminin verilmesi.

Muhammed, peygamberlerin sonuncusu ve en büyüğü olan İslâm peygamberinin adıdır.

MUHAMMED NEDİR?


Muhammed, sözlükte “Övülmeye değer olan, en güzel huylara sâhip kimse” anlamlarına gelir.

PEYGAMBERİMİZE “MUHAMMED” İSMİ NASIL VERİLDİ?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) babası, Kureyş’ten Hâşimoğulları koluna mensup Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah idi. Annesi Âmine ise, Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna mensup Vehb b. Abdümenâf’ın kızı idi. İslâm kaynaklarında, Hz. Muhammed’in ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen zaman içinde bazı fevkalâde olayların meydana geldiğine dair rivayetler yer alır. Hz. Peygamber (s.a.v.), kendisinin peygamberlerin sonuncusu olduğunu ifade ettiği bir konuşmasında annesinin bir rüya gördüğünden bahsetmekte ve bundan önemli bir kişiye hamile olduğu sonucunu çıkardığını, doğacak çocuğa “Muhammed” veya “Ahmed” adını vermesinin telkin edildiğini belirtir. (Müsned, IV, 127, 128; İbn Sa‘d, I, 98-99)
Daha yeni Daha eski