Sınavda Okunacak Dualar

Sınavda Okunacak Dualar

Sınava Girmeden Önce ve Girerken Okunacak Dualar. Sınavda Başarı İçin Okunacak Dualar, Sınav Duası ve Zihin Açıklığı İçin Okunacak Dualar

Sınava Girerken Okunması Tavsiye Edilen Dualar

1 – Sınavda Unutkanlığa Karşı Edilecek Dua

Sekine duasından aşağıdaki kısım sınav için unutkanlığa karşı, bilgilerin hatırlanması için 19 defa okunur.

Bismillahirrahmanirrahim.

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün.

İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” (On dokuz defa okunacak.)

2 – Sınava (İmtihana) Girerken Şu Dua Okunur:


وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْن۪ي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْن۪ي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ل۪ي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَص۪يرًا

Okunuşu: “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

Anlamı: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından (gizli ilminden) bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

3 – Sınav İçin Sıraya Oturunca Şu Ayetler Okunur;

رَبِّ اشْرَحْ ل۪ي صَدْر۪يۙ

وَيَسِّرْ ل۪ٓي اَمْر۪يۙ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَان۪يۙ

يَفْقَهُوا قَوْل۪يۖ

Okunuşu: “Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli “ (Tâ-Hâ Sûresi 25-28. Ayetler, 10 Kere okunur.)

Anlamı: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

4 – Sınav Başlayınca Da Şu Dua Okunur:


Okunuşu: “Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)

Anlamı: “Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

5 – Rabbi Yessir Duası

Bu dua işlerimizde kolaylık ve Allahu Teala’nın yardımı için her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken ilk önce Besmele ile okunur. Mesela Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ، رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ

Okunuşu: “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

Anlamı:
“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

6 – “Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”


Anlamı: Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma. (Hadis-i Şerif – Tirmizi, De’avat,90)

7 – Sınava Girmeden Önce 3, 5 veya 7 Defa Okunur.

Okunuşu: Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr.

Anlamı: Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

8 – Bakara Suresinin ilk 5 ayeti, “Elif, Lam, Mim” ile okumaya devam etmek zihin açıklığı sağlar ve unutkanlığın izalesine vesiledir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.Elif, Lam Mim.
Zalikel kitabu lareybe fihi hüdenlil müttekin.
Ellezine yü’minune bil gaybi ve yukimunesselate ve mimma rezaknahüm yunfikun.
Vellezine yü’minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike ve bil ahireti hüm yukinun.
Ulaike ala hüden min rabbihim ve ulaike hüm-ül muflihun.

Sınava Girerken Okunacak Kuran-ı Kerim’den Sureler

Sınav ve imtihanlarda başarı için, işlerde kolaylık ve suhulet, işlerin başarıyla tamamlanması için okunması tavsiye edilen Kuran-ı Kerim’den sureler
  • Ayetel Kürsi
  • Yasin Suresi
  • Fetih Suresi
  • Kalem Suresi
  • İnşirah Suresi
  • Kadir Suresi
  • Vakıa Suresi
  • Mülk Suresi
  • Felak Suresi
  • Nas Suresi
Daha yeni Daha eski