Salavat-ı Şemsiyye Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Salavat-ı Şemsiyye

Okunuşu: Allahümme salli alez zatil muhammediyyetil latıyfetil ehadiyye. Şemsi semail esrar. Ve mazharil envar. Ve merkezi medari medaril celal. Ve kutbi felekil cemal. Allahümme bi sirrıhi ledeyk. Ve bi seyrihi ileyk. Amin havfi. Ve ekıl asrati. Ve eshib hüznü ve hırsıy. Ve kün li ve huz li ileyke minni. Verzukniyel fenae anni. Ve la tec’alni meftunen bi nefsi. Mahcuben bi hıssi. Vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyü ya kayyüm.

Anlamı:
Allah’ım sırlar semasının güneşi nurların mazharı, celal dairesinin merkezi, cemal feleğinin kutbu, ehadiyet latifesinin zuhur yeri zatı Muhammediyete salatu selam eyle. Allah’ım O’nun senin yanındaki sırrı ve sana olan istikametinin hakkı için korkumu gider, emniyet ver, ayak kaymalarımı azalt, hüznümü ve hırsımı gider, benden yana ol beni benden kendine çek, beni benden fena ile rızıklandır beni nefsimin fitnesine düşürme dış dünyayı tanıdığım hislerimi bana engel etme, bana her türlü saklı sırları aç Ya Hayyü Ya Kayyüm (celle celaluhu)

FAZİLETLERİ

  • Bu salavat her gün sabah namazından sonra okunur. Kim okumaya devam ederse İbrahim Düsüki (k.s.) hazretleri buyuruyor ki: “Bu salavata devam eden bizim üzerimize olan feyizler okuyanın da üzerine olur. Çünkü bu salavatın her harfi Allah Resulu (s.a.v.)’in izniyle yazılmıştır.”

Daha yeni Daha eski