Kendisine Rüya Anlatılan Kişinin Okuyacağı Dua

Kendisine Rüya Anlatılan Kişinin Okuyacağı Dua

Rüyayı yorumlamadan önce dua etmek gerekir. Sizler’de başkasına rüyanızı anlatırken karşı tarafında rüya tabirini söylemeden önce dua etmesini bu dua ile Yüce Allah hayırlı sözler ilham ederek yorumlamasını temenni etmek gerekir. Bu sebeple kişinin rüya tabirini anlatırken okunması gereken duayı sizler için derledik.

Rüya çağlar boyunca bütün toplumlarda büyük önem görmüştür. Hemen herkes, her gece rü’ya görür. Bu rüyaların bir kısmı, karmakarışık şeylerdir. Bir kısmı, günlük olayların rüyaya yansımasıdır. Rüya haktır ama doğru rüya gören ve rüyayı doğru şekilde yorumlayan kişiler azdır. Rüyaları doğru bir şekilde olaylar yorumlar. Bazı rüyalar da yorumu ile birlikte görülür. Bazı kimseler gördüğü rüyayı yorumlayamaz ama sadık rüya olduğunu anlarlar.

İyilik bizim kötülük düşmanındır, başta şeytanındır. Çünkü şeytan Allah tarafından kovulmuş, lânet halkası boynuna takılmış, Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmış bir habisdir. Ondan gece gündüz Hakka sığınmak lâzımdır. Zira dinimiz bize böyle öğütlemekte ve istikamet vermektedir. Kur’an okuyacağımız zaman şeytanın şerrinden Allah’a sığınmamız icap ettiğini Kur’an-ı Kerim bize haber vermektedir.

Kendisine Rüya Anlatılan Kişinin Okuyacağı Dua

Okunuşu: Hayren telkâhu ve şerren tevekkahu, hayren lenâ ve şerren alâ a ’dainâ, vel-hamdülillahi rabbil âlemine.

Anlamı: Hayırlı olsun, şerden uzak olsun. Hayır bize şer düşmanlarımıza olsun. Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allah’a.
Daha yeni Daha eski