Bakara Suresinin Faziletleri

Bakara Suresinin Faziletleri

Bekara sûresini okumak çok faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Her şeyin zirvesi vardır. Kur'anın zirvesi ise Bekara sûresidir. Gece okunursa, üç gece, gündüz okunursa, üç gün o eve şeytan gelemez.) [Ebu Ya'la, Taberani]

(Bekara sûresinin her âyetiyle seksen melek inmiştir. "Allahü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül kayyum" Arşı ala katından çıkarılarak vasıl edilmiştir.) [İ.Ahmed]

(Kur'an sûrelerinin efdali Bekara sûresi, Bekara sûresinin âyetlerinin en büyüğü de Âyetel-kürsi'dir. Şeytan, Bekara sûresi okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.) [Ramuz]

(Cinnilerin azılılarına Bekara sûresindeki şu âyetlerden daha şiddetli gelen bir şey yoktur. "Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün" den itibaren iki âyet.) [Deylemi]

(Evinizi kabre çevirmeyin, namaz kılın. Şeytan Bekara sûresi okunan evden kaçar.) [Müslim]

(Kelamların seyyidi Kur'andır, Kur'anın seyyidi de Bekara sûresidir, Bekaranın seyyidi de Âyet-el-kürsi'dir.) [Deylemi]

(Kur'anı okuyun. Çünkü Kur'an kıyamette okuyanlarına şefaat etmek için gelir. İki parlak sûre olan Bekara ve Âl-i İmran sûresini okuyun. Çünkü bu iki sûre, kıyamette iki parça bulut, iki gölgelik veya saf bağlamış iki grup kuş gibi okuyanlarını ve hükümleriyle amel edenleri savunmak için gelir. Bekara sûresini okumaya devam etmek bereket, terk etmek ise hasrettir. Tembel olan, bunu devamlı okumaya güç yetiremez.) [Müslim]

(Bekara sûresini okuyan kimseye Cennette bir taç giydirilir.) [Beyheki]
Daha yeni Daha eski