Yunus Suresinin Faziletleri

Yunus Suresinin Faziletleri

Yunus sûresi Mekke’de nâzil oldu. Sadece 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine'de nâzil oldu. 109 âyet-i kerîmedir. 98. âyet-i kerîmede Yûnus aleyhisselâmın kavminden bahsedildiği için, sûreye bu isim verilmiştir.

Sûrede, Nuh aleyhisselamla Musa aleyhisselama dair kıssalar, rahmet-i ilahînin, azâb-ı ilâhîden daha çok olduğu bildirilmektedir. Ayrıca sûrede, Resulullah efendimizin gerçek peygamber olduğuna inanmayan, ona çeşitli iftiralar yaparak düşman olan müşriklere, daha önceki kavimlerin başlarına gelenlerden örnekler verilerek, kendilerine gelen bu peygambere inanmaları gerektiği uyarısı yapılıyor, inanmadıkları takdirde ahirette başlarına gelecek azab hatırlatılıyor. Bu arada, ona inanan Müslümanlara çektikleri bu sıkıntılar karşısında âhiret hayatında mükâfata kavuşacakları müjdesi veriliyor. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Yunus sûresini okuyana, Yunus aleyhisselâmı tasdik edip ona inananların, onu yalanlayıp inkâr edenlerin ve Firavun ile boğulanların adedinin on katı sevab verilir.) [Beydavi]
Daha yeni Daha eski