Unutkanlık İçin Hangi Dua Okunur?

Unutkanlıktan Kurtulmak İçin Dua Okunur?

İmamı Gazalinin ihya eserinde zikrettiğine göre Unutkanlık duası hakkında şöyle bir rivayet vardır: Her kim uyuyacağı zaman Bakara suresinden 163 ve 164. ayetlerini okursa Allah’u Teala hazretleri o kişiye kur'an-ı kerimden ezberlediklerini unutturmaz ve o kişinin hafızasını açıp kendisini unutkanlıktan kurtarır biiznillah. Aşağıda zikredilen dualar şunlardır:

Unutkanlıktan Kurtulmak İçin Dua Okunur?

Okunuşu: “Ve ilahukum ilahuv vahid, la ilahe illa huver rahmanur rahim”. ( Bakara 163)

Anlamı: “Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.”

Bir Diğer Unutkanlık Duası

Unutkanlık Duası

Okunuşu: İnne fi halkis semavati vel ardi vahtilafil leyli ven nehari vel fulkilleti tecri fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahu mines semai mim main fe ahya bihil arda ba’de mevtiha ve besse fiha min kulli dâbbeh, ve tasrifir riyahi ves sehabil musahhari beynes semai vel ardi le ayatil li kavmiy ya’kilûn.( Bakara 164)

Anlamı: Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.
Daha yeni Daha eski