Miraç Gecesi Vahyedilenler

Miraç Gecesi Vahyedilenler

Peygamber Efendimize Miraç’ta üç şey ikrâm edildi. Peygamberimize Miraç gecesi vahyedilenler.

Allah Teâlâ buyuruyor:

“Allâh o anda kuluna vahyini bildirdi.” (en-Necm, 10)
Bu vahyin mâhiyetinin ne olduğu şu şekilde açıklanmıştır:

1. Namaz: Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mûsâ Aleyhisselâm’ın tavsiyeleriyle Cenâb-ı Hakk’a mürâcaat etmiş ve başlangıçta elli vakit olarak farz kılınan namaz, beş vakte indirilmiştir. Bununla birlikte Cenâb-ı Hak, bire on vererek, beş vakti kılana elli vaktin ecrini ihsân edeceğini bildirmiştir.

2. Allâh Resûlü’ne -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hitâben:

“Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” diye buyrulmuştur. (Râzî, XXVIII, 248)

3. Bakara sûresinin son iki âyet-i kerîmesi vahyedilmiştir.

Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: “Resûlullâh’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi... ” (Müslim, Îman, 279) Bununla birlikte Miraç’taki vahyin tafsîlât ve keyfiyetini ancak Allâh ve Peygamberi bilir.

Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: “Resûlullâh’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara sûresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi...” (Müslim, Îman, 279)


Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Mekke Devri, Erkam Yayınları

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال