Miraç Gecesi Vahyedilenler

Miraç Gecesi Vahyedilenler

Peygamber Efendimize Miraç’ta üç şey ikrâm edildi. Peygamberimize Miraç gecesi vahyedilenler.

Allah Teâlâ buyuruyor:

“Allâh o anda kuluna vahyini bildirdi.” (en-Necm, 10)
Bu vahyin mâhiyetinin ne olduğu şu şekilde açıklanmıştır:

1. Namaz: Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mûsâ Aleyhisselâm’ın tavsiyeleriyle Cenâb-ı Hakk’a mürâcaat etmiş ve başlangıçta elli vakit olarak farz kılınan namaz, beş vakte indirilmiştir. Bununla birlikte Cenâb-ı Hak, bire on vererek, beş vakti kılana elli vaktin ecrini ihsân edeceğini bildirmiştir.

2. Allâh Resûlü’ne -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hitâben:

“Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” diye buyrulmuştur. (Râzî, XXVIII, 248)

3. Bakara sûresinin son iki âyet-i kerîmesi vahyedilmiştir.

Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: “Resûlullâh’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi... ” (Müslim, Îman, 279) Bununla birlikte Miraç’taki vahyin tafsîlât ve keyfiyetini ancak Allâh ve Peygamberi bilir.

Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: “Resûlullâh’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara sûresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi...” (Müslim, Îman, 279)

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Mekke Devri, Erkam Yayınları
Daha yeni Daha eski