İnsan Niçin Yaratılmıştır?

İnsan Niçin Yaratılmıştır?

En güzel şekilde yaratılıp mükerrem kılınan ve Cenâb-ı Hakk’ın pek çok lûtuflarına mazhar olan insanın bu dünyadaki asıl vazifesi nedir? Ondan ne beklenmektedir? Mes’ûliyetleri nelerdir?

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (el-Mü’minûn, 115)

“Ben, cinleri ve insanları, ancak Bana ibadet (kulluk) etsinler diye yarattım.” (ez-Zâriyât, 56)

İnsan, vücudundaki her bir hücre için binlerce defa şükretmek durumundadır. Bunu da ibadet, sadaka, hakkı ve sabrı tavsiye, iyilik ve hayır-hasenat sûretinde göstermelidir. Zira her nîmetin bir bedeli vardır ve her nîmet şükrü gerektirir.

ATILAN HER ADIM BİR SADAKA

Rasûlullah şöyle buyurmuştur:

“İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmek veya yükünü bineğine yükleyivermek sadakadır. Güzel söz, sadakadır. Namaz için mescide giderken atılan her adım bir sadakadır. Yol gösterivermek de bir sadakadır.” (Buhârî, Cihâd, 72. Bkz. Müslim, Zekât, 56)

“Her gün her bir eklem ve kemiğiniz için bir sadaka gerekir. Her tesbih sadakadır, her hamd sadakadır, her tehlil («Lâ ilâhe illâllah» demek) sadakadır, her tekbir sadakadır, iyiliği tavsiye etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki rekât namaz, bütün bunları karşılar.” (Müslim, Müsâfirîn 84, Zekât 56. Bkz. Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128)

Diğer bir rivâyette bunlara, “iki kişi arasında adâletle hükmetmek” ve “gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermek” de ilâve edilmiştir. (Bkz. Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Müslim, Zekât, 56)

Demek ki bu dünyada Cenâb-ı Hakk’a güzel bir kul olma gayreti içinde bulunmak îcâb eder. Hayâtını ibadet, tâat, hayır ve hasenât ile dolu dolu yaşayarak âhirete en güzel şekilde hazırlanmak gerekir.
Daha yeni Daha eski