Gusül Abdesti İle İlgili Hadisler

Gusül Abdesti İle İlgili Hadisler

Gusül Abdesti ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.s.) gusül abdesti konusu hakkındaki bazı hadisleri...


Peygamber (s.a.s) Efendimizin gusül abdesti ile ilgili hadis-i şerifleri...

GUSÜL ABDESTİ HAKKINDA HADİSLER

Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

“Bir gün cünüp bir hâlde iken Medine sokaklarından birinde Resûlullah ile karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resûlullah, ‘Nerede kaldın Ebû Hüreyre?’ dedi. Ben, ‘Cünüp idim, temiz olmayan bir hâlde seninle beraber oturmak istemedim.’ dedim. Bunun üzerine Resûlullah, ‘Sübhânallâh! Müslüman necis olmaz.’ buyurdu.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 91)

***

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a.), Câbir b. Abdullah ve Enes b. Mâlik (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

“Orada (Kubâ Mescidi’nde) temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever.” (Tevbe, 9/108) âyeti nâzil olmuştu. Bunun üzerine Resûlullah, “Ey ensar topluluğu! Şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. (Övgüye lâyık olan) bu temizliğiniz nedir?” buyurdu. Onlar, “Biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz su ile taharetleniriz.” diye cevap verince Resûlullah, “İşte (övüldüğünüz şey) bu! O hâlde buna devam edin.” buyurdu. (İbn Mâce, Tahâret, 28)

***

Ebû Hüreyre’den(r.a.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Her yedi günde bir yıkanmak, Yüce Allah’ın her Müslüman üzerindeki hakkıdır.” (Buhârî, Cum’a, 12)

***

Ya’lâ (r.a.) anlatıyor:

“Resûlullah açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı. Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu: ‘Muhakkak ki Azîz ve Celîl olan Allah Halîm’dir, hayâ sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir. Hayâyı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde (kapalı yerde gusletsin).’” (Nesâî, Gusül, 7)

***

Hz. Âişe’den (r.a.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) cünüplükten dolayı gusledeceğinde önce ellerini yıkayarak başlardı. Sonra namaz için abdest alır gibi abdest alır, sonra parmaklarını suya daldırır ve onlarla saçlarının diplerini ovalardı. Sonra iki eliyle başı üzerine üç avuç su dökerdi. En sonunda da suyu bütün bedeni üzerine dökerdi. (Buhârî, Gusül, 1)
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال