Esma-i Nebevi (Peygamberimizin İsimleri)

Esma-i Nebevi (Peygamberimizin İsimleri)

Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimizin 200'e yakın ismi vardır.

En çok bilinen isimlerini sizler için açıklamasıyla beraber aşağıda listeledik.

AbdullahAllah’ın kulu
Ahmed-i MuhtârSeçilmiş, seçkin olan Ahmed
AkibPeygamberlerin akibeti (sonuncusu)
Bahr-i KeremCömertlik denizi
Bâis-i Hilkat-ı KâinatKâinatın yaratılışına vesile, sebep olan
Bedrü’d- DücâKaranlığı gideren ay
CânSevimli, yakın dost, çok sevilen, gönül
Cenâb-ı PeygamberŞerefli, ulu, yüce Peygamber
Delîl’ül Hayratİyiliklerin delili, kanıtı, hayırları gösteren
DostSevilen, sığınılan kişi
Dürr-i İstifâSeçilmiş inci, seçkinlik incisi
Dürr-i yektâTek, biricik inci
Ebul Kasım Kasım’ın Baba’sı
Efsah’ül- Kelâm En güzel konuşan, sözleri en açık ve anlaşılır olan
Ennecmüs sâkibKaranlığı yaran, dağıtan yıldız
Fahr-i ÂlemÂlem’in övünç ve iftiharı
Fahr-i KâinatKâinatın en şereflisi
Fahr-i Kevneynİki cihanın Ulu’su
Fahrü’l-KirâmCömertlerin en büyüğü
Fahr’ü-l MürselînGönderilenlerin en şereflisi
Fahrü’l-VerâGünah ve şüpheli şeylerden sakınanların övüncü
GülKıyası olmayan
HabîbullâhAllah’ın sevgilisi
Habîb-i KibriyâBüyük, yüce ve ulu olan Allah’ın sevgilisi
Hâce-i KâinatKâinatın bilgini, ulusu, hocası
Halil-i Rabb’il- Celîl Yüce Rabbimizin dostu
Haşir Haşrolunulan günün önderi
Hâtemü’l-VahyVahiy mührü, vahiy gönderilenlerin sonuncusu
Hâtem’ül EnbiyaNebilerin sonuncusu
Hâtem’ür Rüsul Resullerin sonuncusu
Hayrü’l-Beşerİnsanlığın en hayırlısı
Hayrü’l-Beriyyeİnsanların en hayırlısı
Hayrü’l- VerâMahlûkâtın en hayırlısı
Hazret-i Fahrü’r-RüsulResullerin en övüleni
Hazret-i Şâh-ı ResûlResullerin şâhı
Hazret-i Şâhenşeh-i Kevneynİki dünyada şâhlar şâhı
Hazret-i Şâhenşeh-i ZîşânŞanlı padişahlar padişahı
Hulasâ-i Mevcûdât Var kılınan tüm mahlûkatın özü
İki Cihân Serveriİki dünyanın başı, büyüğü
İki Cihan Sultanıİki dünyanın padişahı
İmâm’ül- EnbiyâNebilerin, peygamberlerin önderi
Kâbe KavseynMiraç’ta, Allah’a, iki yay boyu yaklaşan
Kerîm’üş-ŞânCömertlikle şan-şöhret bulan, kerim olan
Mahbûb-i AlemÂlemin sevgilisi
Mahbûb-i HudâAllah’ın sevgilisi
Mahi Küfrü yok edecek olan
Mahmud Kendisine Allah’a hamd yolunda tabi olunan
Melce-i ÂsiGünahkarların sığınağı
Melce-i Fukara ve Şefi’-i Rûz-i Cezâ Fakirlerin sığınağı ve ceza gününün şefaatçısı
MeşhudKendisine (Allah tarafından) şehadet edilen
Misbâh’us SureyyaAllah’ın nuruyla aydınlatan Süreyya yıldızı
Muhammed Benzeri olmayan Hamd Sultanı
Muhtâr-ı HakkCenab-ı Hakkın seçkin, seçilmiş kulu
Mürşid-i A’zamEn büyük kılavuz, yol gösterici
Nâzenîn-i Hazreti YezdanAllah’ın bilinen, nârin, nâhif elçisi
NebiyyallahAllah’ın şek ve şüphesiz elçisi
Nebiyy-i Efdal-ü EmcedÇok faziletli ve şerefli nebi
Nebiyyü’r RahmetAlemlere rahmet olan nebi
Nûr-u ÂlemÂlemin aydınlığı, âlemi aydınlatan
Nûr-u MübînApaçık nur, ruhaniyet
Peygamber-i EkberEn büyük peygamber
Peygamber-i ZîşânŞanlı peygamber
Pîş KademHayır ve güzellikte önde giden
RahîmMü’minleri çok seven, rahmet sahibi
Rasulullah Allah’ın şek ve şüphesiz kitap sahibi elçisi
RaufÇok şefkat ve merhamet sahibi
Ravdâ-ı CennetCennet bahçesi
Resûl-i KibriyâYüce ve büyük peygamber
Resûl-i MüctebâSeçkin peygamber
Resûl-i Muhtâr Seçilmiş peygamber
Resûl-i MutlakŞeksiz – şüphesiz, kayıtsız-şartsız peygamber
Resûlü’s-Sekaleynİnsanların ve cinlerin peygamberi
Resûl-i Hâlık-i YektâAllah’ın biricik elçisi
Risâlet-MeâbElçilik eden, sığınılacak makam olan
Risâlet-PenâhPeygamberlerin sığınacağı yer
Sa’dullahAllah’ın mesut, mübarek, bahtiyar kulu
SafiyyullahAllah’ın seçilmiş peygamberi
Sâhib’ül BeyanKur’an-ı Kerîm’in her şeyini açıklayan
Sâhibul Ukab Siyah cihad sancağının sahibi
Server-i EnâmYaratılmışların başı
Server-i EnbiyâNebilerin başı, efendisi
Seyyid-i KâinatKâinatın efendisi
Seyyid-i Nev’i Beşerİnsanların efendisi
Seyyidü’l-EbrârHayır sahiplerinin, dindarların efendisi
Seyyîd’ül- Kevneynİki cihanın efendi’si, Ulu’su
Seyyid’ül- MücâhidînCihad edenlerin, mücahidlerin efendisi
Seyyidü’l-MühacirînAllah yolunda göç edenlerin efendisi
Seyyid’ül- Mürselînİnsanlığa gönderilen peygamberlerin efendisi
Sıdk-u Safa Ma’deniDoğruluk, huzur, saflık ve berraklık kaynağı
Sultân’ül- Enbiyâ Peygamberlerin sultanı
Sultânü’l-DervişânDervişlerin sultanı
Şafi’i Yevm-i ArasatArasat gününün-meydanının şefaatçisi
ŞahidKendisine inananlara şahitlik eden
Şahna-i ÇehârümDördüncü kitabın sahibi
Şahna-i Deryâ-yı AşkAşk denizinin bekçisi
Şahna-i Şeb-ü SeherGece ve gündüzün bekçisi
Şahna-i Gavgâ-i KıyametKıyamet günü adalet ve emniyetin tecelligahı
Şerîf-i MüctebâŞerefli, seçkin, temiz peygamber
Tâ-HâEn mükemmel şahsiyet
Yâ-sin Ey insan, insanların efendisi
Zât-ı Pâk-i MustafâKişiliği tertemiz, pâk olan
Zât-ı Rasul-u KibriyâYüce ve büyük Peygamberin ta kendisi
Zât-ı RisâletPeygamberlik sahibi
Zübde-i KâinâtKainatın özü
Daha yeni Daha eski