Esma-i Erbain-i İdrisiyye 29. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 29. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Garîbe’l müteali fevka külli şey’in ulüvvü irtifâ’ıhî.

Anlamı: Ey bize bizden yakın olan karib ü müteâl bîzeval; ulüvvü refiuşşânm mülk melekûtaa efrad eşyanın ve bütün ulvî şeylerin üstünde âliyyül âlâsın. (Yücelerden yücesin.) Her eşyaya akrabı kurbetin tecelliyatına nisbet olan kurbu hakkaniyetindir.


FAZİLETLERİ

Cenâb-ı Şeyhul Ekber (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Bu şerefli ismin 60 türlü havass ve esran vardır. Hepsi yazılsa çok uzun olur.
  • Bir kimse bu şerefli isme devam etse; o kimse Hakka kariblik (yakınlık) hasıl eder.
  • Ve Hâlık (yaratıcı) da ona yakın olur. Eğer düşman ve eğer dost.. Zira bu şerefli ilmin hassalarındandır ki; hem dostluğa, hem düşmanlığa yarar.
  • İki kimse birbiriyle cenk ederken Yahut iki asker (ordu) birbiriyle muharebe ederken bu şerefli ismin sırrını bilen kimse muharebenin sakin olmasını (yapılmamasını) arzu etse o niyetle bu şerefli ismi olduğu kadar zikir etse; cenk sakin olup sulh olurlar.
  • Eğer düşmanının helaki niyetine okusa; o muharebe eden mağlûb ve münhezim olur.
  • Ve eğer hassaten bir düşmanı dost etmek niyetine günde 1000 defa olmak üzere 7 gün zikir etse; o düşman dost olup ona yakın olur.
  • Ve bilakis o düşmanı helak etmek niyetine zikir etse; o düşmanı zayıf ve naçar (çaresiz) kalır. Düşmanının hiçbir şekilde suikasd etmeğe hareket mecali kalmaz.
  • Eğer bir kimse perhizi kâmile ile bir halvetde 40 gün, günde 10.000 kere zikir etse; bu ismin hadimi o kimseye yakın olur ve hacetini, dileğini yerine getirir.

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال