Esma-i Erbain-i İdrisiyye 29. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 29. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Garîbe’l müteali fevka külli şey’in ulüvvü irtifâ’ıhî.

Anlamı: Ey bize bizden yakın olan karib ü müteâl bîzeval; ulüvvü refiuşşânm mülk melekûtaa efrad eşyanın ve bütün ulvî şeylerin üstünde âliyyül âlâsın. (Yücelerden yücesin.) Her eşyaya akrabı kurbetin tecelliyatına nisbet olan kurbu hakkaniyetindir.


FAZİLETLERİ

Cenâb-ı Şeyhul Ekber (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Bu şerefli ismin 60 türlü havass ve esran vardır. Hepsi yazılsa çok uzun olur.
  • Bir kimse bu şerefli isme devam etse; o kimse Hakka kariblik (yakınlık) hasıl eder.
  • Ve Hâlık (yaratıcı) da ona yakın olur. Eğer düşman ve eğer dost.. Zira bu şerefli ilmin hassalarındandır ki; hem dostluğa, hem düşmanlığa yarar.
  • İki kimse birbiriyle cenk ederken Yahut iki asker (ordu) birbiriyle muharebe ederken bu şerefli ismin sırrını bilen kimse muharebenin sakin olmasını (yapılmamasını) arzu etse o niyetle bu şerefli ismi olduğu kadar zikir etse; cenk sakin olup sulh olurlar.
  • Eğer düşmanının helaki niyetine okusa; o muharebe eden mağlûb ve münhezim olur.
  • Ve eğer hassaten bir düşmanı dost etmek niyetine günde 1000 defa olmak üzere 7 gün zikir etse; o düşman dost olup ona yakın olur.
  • Ve bilakis o düşmanı helak etmek niyetine zikir etse; o düşmanı zayıf ve naçar (çaresiz) kalır. Düşmanının hiçbir şekilde suikasd etmeğe hareket mecali kalmaz.
  • Eğer bir kimse perhizi kâmile ile bir halvetde 40 gün, günde 10.000 kere zikir etse; bu ismin hadimi o kimseye yakın olur ve hacetini, dileğini yerine getirir.

Daha yeni Daha eski