Cünüp Olan Kimse Yıkanmak İçin Su ve Uygun Bir Yer Bulamazsa Ne Yapar?

Cünüp Olan Kimse Yıkanmak İçin Su ve Uygun Bir Yer Bulamazsa Ne Yapar?
Cünüp olan kimse yıkanmak için su ve uygun bir yer bulamazsa ne yapmalıdır?

Yıkanmak için su bulamayan veya soğukta gusül abdesti aldığı takdirde hastalanacağı kanaatinde olan ya da gusül abdesti alabileceği uygun bir yer bulamayan cünüp kimse, teyemmüm ederek namazını kılar. Çünkü bu noktada zaruret oluşmuştur. (Merğînânî, el-Hidâye, I, 173,174; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 82)

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu
Daha yeni Daha eski