Allah'a İman Nedir?

Allah'a İman Nedir?

İslam'da Allah'a iman nedir? Allah'a iman nasıl olmalıdır? Allah'a iman nasıl gerçekleşebilir?

Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah'a iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir.

ALLAH’A İMAN NEDİR?

Allah’a iman; Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak ve O’nu sıfat ve isimleriyle güzelce tanımaktır.

Allah’ın sıfatlarını zati/selbiyye ve sübütiyye olmak üzere ikiye ayırırlar:

Zati/Selbî sıfatlar altı tane olup şunlardır:

1. Vücud: Allah’ın varlığı,

2. Kıdem: Ezelî olması, yani varlığının evveli olmaması,

3. Bekâ: Ebedî olması, yani varlığının sonu bulunmaması,

4. Muhâlefetün li’l-havâdis:Allah’ın varlıklardan hiçbir şeye benzememesi,

5. Kıyam bi zâtihi: Varlığının kendisinden olması,

6. Vahdaniyet: Allah’ın bir olmasıdır.

Sübûtî sıfatlar sekizdir:

1. Hayat: Allah’ın diri olması,

2. İlim: Her şeyi bilmesi,

3. İrade: Her mümkünü caiz olan bir şekle ve vakte tahsis etmesi,

4. Kudret: Her şeye gücünün yetmesi,

5. Semî: Her şeyi işitmesi,

6. Basar: Her şeyi görmesi,

7. Kelâm: Ses ve harfe muhtaç olmadan konuşması,

8. Tekvin: Var etme, yok etme, yaşatma ve öldürme gibi fiillerin başlangıcı olan bir sıfattır. (Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hak Din İslam, Erkam Yayınları)

Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah'a iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir.

Bütün ilâhî dinlerde Allah'ın varlığı ve birliği (tevhid) en önemli inanç esası olmuştur. Çünkü bütün inanç esasları Allah'a imana ve O'nun birliği esasına dayanmaktadır.

Yaratılışımızın gayesi, Yüce Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmektir. İman, hem dünya, hem de ahiret saadetini sağlayan en değerli manevi sermayemizdir. Sahip olduğumuz imanın en önemli özelliği ise, kalbin derinliklerine nüfuz etmesi ve vicdanların onunla huzur bulmasıdır. İman bu özelliği ile şirkin ve putperestliğin kirlettiği kalplere yeniden hayat vermiş, sahabe örneğinde olduğu gibi, mensuplarını cehalet ve vahşetten kurtarmış, sevgi, saygı ve adaletin oluşturduğu İslam medeniyetinin zirvesine yükseltmiştir.

Allah’a iman bilinci, renkleri, dilleri ve düşünceleri farklı olan insanları ortak bir duyguda birleştirerek onları din kardeşi yapmıştır. Bu husus Kur’an’da “Müminler ancak kardeştirler.” (Hucurat, 49/10) mesajıyla vurgulanmıştır. (Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları)
Daha yeni Daha eski