Nikah Duaları, Dini Nikah Kıyılırken Okunacak Dua

Nikah Duaları, Dini Nikah Kıyılırken Okunacak Dua

Nikah duaları hangileridir? Dini nikah kıyılırken hangi dua okunur? Tecdidi iman ve nikah duası ile okunması tavsiye edilen nikah dualarının Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı...İman ve nikah tazeleme dualarının Arapça, Türkçe okunuşları ve anlamlarını sizler için derledik.

OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN NİKAH DUALARI

Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonar, bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer ayet ve hadis zikrederek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder.

Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur:

Dini Nikah Kıyılırken Okunan Nikah Duası (Dini Nikah Duası)

Nikah Duaları, Dini Nikah Kıyılırken Okunacak Dua

Dini Nikah Kıyılırken Okunan Nikah Duası Arapça Okunuşu (Dini Nikah Duası)

Bismillahirrahmanirrahim

“ Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. ”

"Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ.

Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ.

Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve firkaten ve firârâ.

Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ ve beyne ‘Aliyyin Kerremellahû vechehû ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ.

Allâhümme a’tı lehümâ velêden sâlihen ve rizkan vâsi’ân ve ‘umran tavîlâ ve kalben haşi’a ve lisanen zakira.”

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneten ve kınâ ‘azâben-nâr.

Bi rahmetike Ya Erhamerrahimin.

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb.

Dini Nikah Kıyılırken Okunan Nikah Duası Anlamı (Dini Nikah Duası)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Sonsuz hamd ü senâ; âlemlerin Rabbi Allâh’a...

Sonsuz salât ü selâm Peygamberimiz Muhammed Mustafâ Efendimiz’e ve bütün âline ve ashâbına olsun!..

Allâh’ım bu akdi, hayırlı ve bereketli eyle!..

(Evlenen evlâtlarımızın) aralarına ülfet, sevgi ve sebat nasîb eyle!..

Aralarına nefret, ayrılık ve kaçış koyma!..

Allâh’ım, (evlenen evlâtlarımızı) birbirleriyle geçimli, muhabbetli eyle; Hazret-i Âdem ile Havvâ Vâlidemiz’in,

Hazret-i Muhammed j ve Hatîce-i Kübrâ Validemiz’in;

Hazret-i Ali t ve Fâtımatü’z-Zehrâ c Vâlidemiz’in aralarına nasip ettiğin ülfet ve muhabbetten, bu kardeşlerimize de nasipler ihsân eyle!..

Allâh’ım, (evlenen evlâtlarımıza) sâlih evlâtlar, geniş rızıklar, uzun ömürler, ürperen kalpler ve zikreden lisanlar lutfeyle!..

«Rabbimiz!.. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi müttakîlere / Allâh’a karşı gelmekten sakınanlara rehber ve önder eyle!»

«Rabbimiz!.. Bize dünyada da âhirette iyilik ihsân buyur ve bizi cehennem azâbından koru!..

Merhametine sığınıyoruz, ey Merhametlilerin En Merhametlisi!..

«Ey Rabbim! Hesâbın görüleceği gün, beni, ana-babamı ve müʼminleri bağışla!..»


Tecdidi İman Ve Nikah Duası

Tecdidi İman Ve Nikah Duası

Tecdidi İman Ve Nikah Duası Okunuşu

“Allahümme innî ürîdü en üceddide’l-îmâne ve’n-nikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illâllah, Muhammed’ür-Resûlullâh.”Tecdidi İman Ve Nikah Duası Anlamı

“Ey Rabbim, îmânımı ve nikahımı, lâ ilâhe illâllah Muhammed’ür-Resûlullah diyerek yeniliyorum. Benden îmânıma aykırı düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir meydana gelmişse, hepsine tevbe istiğfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum. Beni afvet, nikahımı da sabit kıl.”
Daha yeni Daha eski