Duanın Başında, Ortasında ve Sonunda Salavat Getirmenin Fazileti

Duanın Başında, Ortasında ve Sonunda Salavat Getirmenin Fazileti

Duanın başında, ortasında ve sonunda Peygamberimize salat ve selam getirmenin fazileti nedir?

Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e ve Ehl-i Beyt’ine salât ve selâm, duânın en mühim âdabındandır.

Hadîs-i şerîfte:

“Yapılan bir duâda, Muhammed -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm- ve Ehl-i Beyt’ine salât ve selâm edilmedikce o duâ, makam-ı icâbete vâsıl olamaz.” buyurulmuştur. (Suyûtî, el-Câmi, no: 4266)

Duâ eden kimse, duânın başında, ortasında ve sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize salât ve selâmı tekrar etmeli. Hulûs-i kalb, nezâfet, tahâret, istikbâl-i kıble, izhâr-ı tezellül, tazarru, enbiyâ ve evliyâ ile tevessül, günâhkâr ve mücrim olduğunu ikrar ile tevbe ve istiğfar edip haram lokmadan ictinâb etmelidir. Bu sûretle yapılacak hayır duâların kabûlü hakkında şüphe etmemelidir.

Kaynak: Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları
Daha yeni Daha eski