Yolculuk İle İlgili Hadisler

Yolculuk İle İlgili Hadisler

Yolculuk ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v) yolculuk hakkındaki bazı hadislerini sizler için derledik. Yolculuk ile ilgili hadisi şerifler...
  • Ebû Hüreyre’nin Hz. Peygamber’e ait olduğunu belirterek naklettiği bir hadiste (s.a.v.) şöyle buyrulmuştur:
“Ancak üç mescide (ibadet maksadı ile) gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir: Benim şu mescidim, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ.” (Müslim, Hac, 511)
  • Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Yolculuk, birinizin yeme içmesini ve uykusunu engelleyen bir çeşit sıkıntıdır. Bu sebeple (yolcu) işini bitirdiğinde bir an önce evine dönsün!” (Buhârî, Umre, 19; B5429 Buhârî, Et’ıme, 30)

  • Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Üç dua şüphesiz kabul edilir: Babanın duası, yolcunun duası, mazlumun duası.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 29; T1905 Tirmizî, Birr, 7)
Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Üç kişi yolculuğa çıkacağı zaman aralarından birini başkan seçsinler.” (Ebû Dâvûd, Cihâd, 80)
  • Abdullah (b. Ömer) şöyle demiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) yolculuk esnasında gece vakti yaklaşınca, ‘Ey yeryüzü! Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah’tır. Senin şerrinden, senin içindekilerin şerrinden, sende yaratılanların şerrinden ve üzerinde dolaşıp duranların şerrinden Allah’a sığınırım. Aslan, yılan ve akrebin şerrinden, burada yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah’a sığınırım.’ derdi.” (Ebû Dâvûd, Cihâd, 75)
Daha yeni Daha eski