Tevbe Namazı Nasıl Kılınır?Tevbe Namazı nedir, nasıl kılınır? Hataların pişmanlığı ve günahların affı için kılınan 2 rekatlık tevbe namazı kılınışı

Tevbe Namazı

Tevbe Namazı 2 rekat kılınabilir. Kılınış tarzı sabah namazının sünneti şeklindedir. Sadece Tevbe Namazını kılmadan önce niyet ederken “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya” diye niyet edilir.

Tevbe Namazı da diğer namazların kılınmasının mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir. Özellikle İslam alimleri tarafından seher vaktinde tevbe namazının kılınması daha efdal (faziletli) görülmüştür.

İnsan olarak hepimiz günahtan halî değiliz. İnsanoğlu her an günah işlemeye ve her durumda hata yapmaya müsait bir pozisyonda yaratılmıştır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

“Bütün insanoğlu günahkârdır; günahkârların en hayırlıları ise çokça tevbe edenlerdir.” (Tirmizî, 2499)

İnsan, günahsız ve hatasız olamaz. Mutlaka yanlış yapar, kusur işler, hataya düşer. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

“Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, siz hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip Allah’tan bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir de onları bağışlardı.”
(Müslim, Tevbe 11)

Tevbe Namazı Nasıl Kılınır?

2 Rekatlık Tevbe Namazı Kılınışı

1.Rekat


– Niyet edilir, “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya” diye niyet edilir.

“Allahu Ekber” diyerek “İftitah tekbiri” alınır,

Sübhaneke Duası okunur

– Euzü Besmele çekilir: “Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim” sonra Fatiha Suresi okunur.

– Zamm-ı Sure okunur. (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur)

“Allah’u Ekber” diyerek Rüku‘ya eğilinir, üç kere “Sübhane rabbiye’l-azîm” denir.

– Rüku’dan doğrularak “Semi Allahulimen hamide – Rabbena leke’l-hamd” denir.

“Allahu Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane rabbiye’l-a’lâ” denir. “Allahu Ekber” denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar “Allahu Ekber” denir ve tekrar secdeye gidilir. Secdede tekrar üç kere “Subhane rabbiye’l-a’lâ” denir.

2.Rekat

– Ayağa kalkarak kıyama durulur.

“Bismillahirrahmanirrahim” diyerek Besmele çekilir. Sonra Fatiha Suresi okunur.

– Sonra Zamm-ı Sure okunur. (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur)

“Allah’u Ekber” diyerek Rüku‘ya eğilinir, üç kere “Sübhane rabbiye’l-azîm” denir.

– Rüku’dan doğrularak “Semi Allahulimen hamide – Rabbena leke’l-hamd” denir.

“Allahu Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane rabbiye’l-a’lâ” denir. “Allahu Ekber” denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar “Allahu Ekber” denir ve tekrar secdeye gidilir. Secdede tekrar üç kere “Subhane rabbiye’l-a’lâ” denir.

– Sonra oturarak Ettehiyyâtü Duası ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Tevbe Namazının Faziletleri

Tevbe Namazının faziletine dair bir çok rivayet vardır. Her insan günah işlemeye müsait ve günahlar veya hatalar içerisinde yanlış davranışlarından dolayı affedilme, arınma, tövbelerinin kabul edilmesi arzusuyla tövbe ve istiğfar ile birlikte Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinden olan Tevbe Namazı ile Allahu Teala’dan bağışlanma ister.

Nitekim Peygamber Efendimiz (S.a.v) şöyle buyurmuştur;

“Bir kul bir günah işler, akabinde güzelce abdest alır sonra da hemen kalkıp iki rekât namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah mutlaka onu bağışlar”

Rasulullah sallalâhu aleyhi ve sellem devamla:

“Onlar ki, çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman hemen Allah’ı hatırlayıp günahlarının bağışlanmasını isterler…” ayetini sonuna kadar okudu. (Ebu Dâvud, Tirmizî)

Peygamber Efendimiz (sallalâhu aleyhi ve sellem) başka bir hadisinde ise şöyle buyurur;

“Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah, günah işleyen ve günahlarından tövbe ve istiğfar eden bir topluluk yaratır da onları bağışlardı.” (Müslim, Tevbe 10)

“Bütün insanoğlu günahkârdır; günahkârların en hayırlıları ise çokça tevbe edenlerdir.” (Tirmizî, 2499)

Tevbe Namazı Neden Dolayı Kılınır?

Tevbe Namazı’nın kılınma sebebi, kulun ister büyük olsun ister küçük, her hangi bir günaha düşmesidir. Kul, bir günaha düştüğü anda veya önceden işlemiş olduğu bir günahtan tevbe etmeyi murad ettiğinde Tevbe Namazı kılması onun için meşru olur.
Daha yeni Daha eski