İman ve İslam Nedir?

İman ve İslam Nedir?

İman ve İslam benzer kavramlar gibi gözükse de birbirinden farklı iki tane kavramdır. İman etmek ayrı; İslam’ı seçerek müslüman olmak ayrıdır. İman ederek, imanın şartlarına inanmış kimselere “Mümin” denir. İslamı seçerek, islamın şartlarına inanan ve uyan kimselere de “Müslüman” denir.

İmam-ı Azam iman ve islam için şöyle denilmiştir: “İman, ikrar ve tasdiktir; İslam ise, Allah Teâlâ’nın emirlerine teslim olmak ve bağlanmaktır.”

İman nedir;

İman, kelime anlamı olarak dinin ortaya koyduklarına inanmak demektir. İman etmek, Peygamberler’in bildirdiklerini; akla, tecrübeye ve felsefeye danışmaksızın, tasdik, itikat etmek ve inanmaktır.

İman ayrıca, imanın şartları olarak bildiğimiz 6 esasa inanmak, Allah’ın emir ve yasakların hepsine inanmak, inandığını dil ile söylemektir. Burada inanmaktan kasıt, görmüş gibi kabul etmek, onları tasdik etmek ve beğenmek demektir. Allah’a inanan herkesin, müslüman olsun olmasın inanması gereken şartlar imanı şartlarıdır. Kişinin Müslüman olabilmesi için, iman sahibi olması, yani Allah’ın emir ve yasaklarına inanması şarttır.

Peygamber Efendimiz (S.a.v.), iman ile ilgili ayeti açıklayarak imanı şöyle tarif etmiştir:

“İman; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye, inanmaktır. Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir.” (Buhari)

İslam nedir;

İslam, kelime anlamı olarak Hz. Muhammed’in (S.a.v.) yaydığı ve Kuran-ı Kerim’de kuralları bulunan din olarak açıklanmıştır. İslam’ın manası, Allah’ın emir ve yasaklarına teslim olmaktır.

İslam ayrıca, islamın şartları olarak bildiğimiz 5 esasa inanmak, bunları gücümüz yettiği ölçüde yerine getirmektir. Bunlar Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Bütün Peygamberler İslam dini üzerine gönderilmişler, ancak İslam dini son Peygamber Hz. Muhammed (S.a.v.) ile tam şeklini almıştır.

Peygamber Efendimiz (S.a.v.), bir hadiste islamı şöyle tarif etmiştir:

“İslam, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkan bulduğun zaman Kâbe’yi ziyaret (hac) etmendir.”

“Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.” (Al-i İmran Suresi, 19. Ayet)
Daha yeni Daha eski