Salavat-ı Semaniye Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Salavat-ı Semaniye

İbrahim Ethem Hazretleri (k.s.)’ den Şeyh Muhammed Hadravi Hazretleri nakletmiştir. Müctebaya mensub, sekiz kimse bulunmakta idi. İbrahim Ethem Hazretleri bunlarla Mescid-i Aksa’ da görüşmüş, “Bizim virdimiz bu salavat-i şerifedir” demişlerdir. İbrahim Ethem Hazretleri (k.s.)’den Şeyh Muhammed Hadravî Hazretleri nakletmiştir.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi adede ma halakte.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi mil’e ma halakte.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi adede külli şey’in.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi mil’e külle şey’in.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi adede ma ahsa kitabüke.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi mil’e ma ahsa kitabüke.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi adede ma ahata bihi ilmüke.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi mil’e ma ahata bihi ilmüke. Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh.
Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin fi evveli kelamina.
Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin fi evsatı kelamina.
Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin fi ahiri kelamina.


Mücteba:
Seçilmiş, seçkin.
Seman (semâniye): 8

FAZİLETLERİ
  • Her kim, Peygamber Efendimize (sas) bu şekilde salavat verirse dünyadan imânla gider ve şefaate nâil olur.
Daha yeni Daha eski