Kuran-ı Kerim’de Zikredilen Sebze ve Meyveler

Kuran-ı Kerim’de Zikredilen Sebze ve Meyveler

Kur’ân-ı Kerîm’de “Bitkilerin her birinde düşünen bir insan ve toplum için ibretler vardır.” (Şuara/7-9) denilmektedir. İşte Kur’ân'da zikredilen sebze ve meyveler...

1. Üzüm

Üzüm
Üzüm

“... Senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; öyle ki, içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın.” (İsra Sûresi/91)

2. İncir

İncir
İncir

“Andolsun İncire ve zeytine”
(Tin Sûresi / 1)

3. Kiraz

Kiraz
Kiraz

“Ama onlar (Bizden) yüz çevirip uzaklaştılar ve bu yüzden setlerini/barajlarını yıkıp geçen, sahip oldukları (son derece verimli) iki bahçeyi sadece acı-dikenli çalı, ılgın ve birkaç tane (yabani) kiraz ağacından ibaret (vîrâne) bir bahçeye çeviren bir sel (Arimi) gönderdik.” (Sebe Sûresi/16)

4. Reyhan

Reyhan
Reyhan

“Yapraklı daneler ve hoş kokulu reyhan vardır.” (Rahman Sûresi/12)

5. Soğan

Soğan
Soğan

“Hani bir zamanlar, “Ey Musa, biz tek çeşit yemeğe asla katlanamayacağız, yeter artık bizim için Rabbine duâ et de bize yerin yetiştirdiği şeylerden; sebzesinden, acurundan, sarmısağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın” dediniz.

O da size “O üstün olanı daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya konaklayın o vakit istediğiniz elbette olacaktır” dedi.

“Üzerlerine zillet ve meskenet damgası vuruldu ve nihâyet Allah’tan bir gazaba uğradılar. Evet öyle oldu, çünkü Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Evet öyle oldu, çünkü isyana dalıyorlar ve aşırı gidiyorlardı.” (Bakara Sûresi/61)

6. Zeytin

Zeytin
Zeytin

“Gökten suyu indiren O’dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, o bitkiden bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar (bahçeleri) çıkarıyoruz.

(Bunların) kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerinin olgunlaşmasına bakın! Bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.” (
Enam Sûresi/99)

7. Sarımsak

Sarımsak
Sarımsak

“Hani bir zamanlar, “Ey Musa, biz tek çeşit yemeğe asla katlanamayacağız, yeter artık bizim için Rabbine duâ et de bize yerin yetiştirdiği şeylerden; sebzesinden, acurundan, sarmısağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın” dediniz.

O da size “O üstün olanı daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya konaklayın o vakit istediğiniz elbette olacaktır” dedi.

“Üzerlerine zillet ve meskenet damgası vuruldu ve nihâyet Allah’tan bir gazaba uğradılar. Evet öyle oldu, çünkü isyana dalıyorlar ve aşırı gidiyorlardı.”
(Bakara Sûresi/61)

8. Hurma

Hurma
Hurma

“(Allah) su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır.” (Nahl Sûresi/11)

“İz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık.” (Yâsin Sûresi/34)

“Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün.” (Meryem Sûresi/25)

9. Nar

Nar
Nar

“Gökten suyu indiren O’dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, o bitkiden bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar (bahçeleri) çıkarıyoruz.

(Bunların) kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerinin olgunlaşmasına bakın! Bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.” (En'am Sûresi/99)

“Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin.

Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (En'am Sûresi/141)

10. Muz

Muz
Muz

“Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları” (Vâkıa Sûresi/29)

11. Kabak

Kabak
Kabak

“Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik.” (Sâffât Sûresi/146)

12. Zencefil

Zencefil
Zencefil

“Orada, karışımı zencefil olan bir kâseden içirirler.” (İnsan Sûresi/17)

13. Mercimek

Mercimek
Mercimek

“Hani bir zamanlar, “Ey Musa, biz tek çeşit yemeğe asla katlanamayacağız, yeter artık bizim için Rabbine duâ et de bize yerin yetiştirdiği şeylerden; sebzesinden, acurundan, sarmısağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın” dediniz.

O da size “O üstün olanı daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya konaklayın o vakit istediğiniz elbette olacaktır” dedi.

“Üzerlerine zillet ve meskenet damgası vuruldu ve nihayet Allah’dan bir gazaba uğradılar.

Evet öyle oldu, çünkü Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Evet öyle oldu, çünkü isyana dalıyorlar ve aşırı gidiyorlardı.” (Bakara Sûresi/61)
Daha yeni Daha eski