Kalpleri Dirilten Dua

Kalpleri Dirilten Dua

Ebu Bekir Kettani Hazretleri diyor ki: Bir gece rüyamda elli bir kere gördüğüm Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Allah Teala'nın, kalbimi öldürmemesi için nasıl dua edeyim?" diye sordum. Buyurdular ki: “Her gün kırk kere hulüs-i niyetle şöyle de,

Okunuşu: Ya Hayyu Kayyum, es'elüke en tühyiye kalbi bi-nurî ma’rifetike ebeden.

Anlamı: Ey diri ve zatı ile kaim olan Allah. Ey senden başka ilah olmayan Allah’ım! Kalbimi marifetinin nuru ile ebediyen diri tutmanı senden niyaz ediyorum.”
Daha yeni Daha eski