İbrahim bin Edhem Hazretlerinden 6 Nasihat

İbrahim bin Edhem Hazretlerinden 6 Nasihat

“Bismillâhirrahmânirrahîm.”

İbrahim b. Edhem Hazretleri, helâl lokma yemeye çok dikkat eder ve herkese tavsiye ederdi. Kendisi, helâl kazanmak için zaman zaman da sırtında odun taşırdı. Yine odun taşıdığı bir günde İmam Evzâî, sırtındaki odunları görüp niçin bu kadar sıkıntı çektiğini sordu.

İbrahim b. Edhem,

Öyle söyleme, hadîs-i şerîfte, “Helâl kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vâcip olur.” (Zebîdî, İthâfü’s-Sâde, 6/454; ayrıca bk. Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 4/83; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, nr.9214, 9227) buyuruldu, cevabını verdi.

Kendisinden nasihat istendiğinde şöyle buyurdu:

Günah işleyeceğin zaman, Allah Tealanın (Celle Celaluhu) sana verdiği rızkı yeme!

Ona asi olmak istersen, O'nun (Celle Celaluhu) mülkünden çık! Mülkünde olup da O'na (Celle Celaluhu) isyan etmek uygun olur mu?

O'na (Celle Celaluhu) isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah işleme; görmediği yerde işle! O'nun (Celle Celaluhu) mülkünde olup, verdiği rızkı yiyip, gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir.

Can alıcı melek, ruhunu almaya geldiği zaman tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, güç kuvvetin yerindeyken tövbe et! Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm meleği aniden gelir.

Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek, sual için geldiklerinde, onları kov! Seni imtihan etmesinler.

Soran kimse, Buna imkân yoktur, dedi. İbrahim b. Edhem,
Öyle ise şimdiden onlara cevap hazırla, buyurdu.

Kıyamet günü Allah Teala (Celle Celaluhu), 'Günahı olanlar cehenneme gitsin' diye emredince, 'Ben gitmem' de!
Soran kimse, Bu sözümü dinlemezler, dedi ve tövbe edip ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi. (Attâr, Tezkiretü’l-Evliyâ, Haz.Süleyman Uludağ, s. 158.)

Mevlâ Teâlâ Hazretleri (Celle Celâluhû) Rızâsına uygun yaşayabilmeyi bütün müslümanlara Nasip Eylesin. Âmîn.

Sûfîlerden Tövbe Menkıbeleri, Ben Pişmanım (Siraceddin Önlüer), (bkz. syf. 120, 121)
Daha yeni Daha eski