Evlilik İle İlgili Hadisler

Evlilik İle İlgili Hadisler

Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen sahih kaynaklarıyla birlikte evlilik, karı-koca ve eşler hakkında hadisler...
 • Hz. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) birçok hadislerinde müslümanları evlenmeye teşvik ederek; “Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim!” (Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 131)
 • “Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin.” (Buhârî, Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1); “Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden değildir. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim.” (İbn Mâce, Nikâh, 1) buyurmaktadır.
Evlilik ve Nikâh bir anlamda medeni bir sözleşme, bir yönüyle de ibadet sayılmaktadır.

Peygamber Efendimiz’in Evlilik ve Nikah İle ilgili Hadis-i Şerifleri
 • Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Evleniniz! Zira ben (Kıyamet günü diğer ümmetlere karşı) çokluğunuzla iftihar edeceğim.” (Kütüb-i Sitte, 6536 )
 • Hz. Aişe radıyallahu anha rivayet ediyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı siz(in çokluğunuz) ile iftihar edeceğim. Kimin maddi imkanı varsa hemen evlensin. Kim maddi imkan bulamazsa (nafile) oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır.” (Kütüb-i Sitte, 6527)
 • Ebu Rühm radıyallahu anh rivayet ediyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “En hayırlı şefaatlerden biri, evlenecek iki kişinin arasında yardımcı olmaktır.” (Kütüb-i Sitte, 6570 )
 • İbnu Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananınızdır. Ben aileme en iyi olanınızım.” (Kütüb-i Sitte, 6572)
 • Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252)
 • Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Kadın dört sebepten biri için nikâhlanır: Malı, nesebi, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç ki hayır ve bereket göresin!” (Buhârî, Nikâh, 15, Müslim, Radâ, 53)
 • Ebu Hureyre (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir! Her kim (özürsüz olarak) davete gitmezse, muhakkak ALLAH’a ve Resulüne isyan etmiş olur.” (Sahih-i Müslim)
 • Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenâzeyi ve denk birini bulunca bekârı evlendirmeyi.” (Tirmizî, Salât, 13/171)
 • Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin! Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin!” (Ebû Dâvûd, Tatavvû 18, Vitir 13)
 • Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam’a bir kadın geldi, yanında iki de çocuğu vardı. Kadın bunlardan birini sırtına almış, diğerini de yediriyordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam onu görünce (takdirlerini) şöyle ifade buyurdular: “Kadınlar çocuklarını karınlarında taşırlar, doğururlar ve onlara merhamet beslerler. Bunlar bir de kocalarına eziyet vermeseler, namazlarını kılanlar cennete girerler!” (Kütüb-i Sitte, 6586)
 • Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindâr kadındır.” (Müslim, Radâ, 64; Ayrıca bkz: Nesâî, Nikâh, 15; İbn-i Mâce, Nikâh, 5)
 • Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Sahip olunan şeylerin en kıymetlisi; zikreden bir dil, şükreden bir kalp, kocasının îmanına yardımcı olan sâliha bir eştir…” (Tirmizî, Tefsir 9/9)
 • Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Kendi için evlenmek kolay olduğu hâlde evlenmeyen kişi benden değildir.” (Beyhakî, Şuâb, VII, 338/5095)
 • Abdullah İbnu Amr (İbni’I-As) (r.a.) anlatıyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananlardır.” (Kütüb-i Sitte, 6573)
 • Ebu Ümame (r.a.) rivayet ediyor: Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdular; “Mü’min, ALLAH’a takvadan sonra en ziyade saliha bir zevceden hayır görür. Böylesi bir kadına emretse itaat eder. Ona baksa sürur duyar, bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu yerine getirerek onu yeminden kurtarır, kadınından ayrılıp uzak bir yere gitse, kadın hem kendi namusu ve hem de adamın malı hususunda hayırhah ve dürüst olur.” (Kütüb-i Sitte, 6532 )
 • Hz. Enes İbnu Malik radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın şöyle söylediğini işittim: “Kim Allah’a pak ve temizletilmiş olarak kavuşmak isterse hür kadınlarla evlensin.” (Kütüb-i Sitte, 6535)
 • Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Ey insanlar! Kadınların haklarına riâyet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların nâmuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!” (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı, X. 398)
 • Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Evleniniz, boşanmayınız!.. Zira boşanma dolayısıyla Arş titrer.” (Ali el-Müttakî, IX, 1161/27874)
 • Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Sâliha kadın, kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir, kocasının meşrû isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde hem malını, hem de nâmusunu muhafaza eder.” (İbn-i Mâce, Nikâh, 5/1857)
 • Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “Kocası kendisinden râzı olarak vefat eden kadın, cennete gider.” (Tirmizî, Radâ, 10; Ayrıca bkz. İbn-i Mâce, Nikâh, 4)
 • Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Nutfeleriniz için (kadının) hayırlısını tercih edin. Kendinize denk olanlarla evlenin, denklerinizin kızını isteyin.” (Kütüb-i Sitte, 6568)
 • Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Zira evlilik gözü (haramdan) daha çok uzaklaştırıcı, iffeti de çok daha koruyucudur. Evlilik külfetine güç yetiremeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç, şehveti kıran bir şeydir.” (Sahih-i Müslim, 2485)
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال