İmam Nablusi Rüya Tabirleri P Harfi

İmam Nablusi Rüya Tabirleri P Harfi

* PAÇA: Rüyada paça eti yediğini ve kemiğini emdiğini görmek, insanların en şereflilerinin malını yemeye işarettir. Paça aynı zamanda maldır. Koyun ise insanların mallarının en şereflisi ve bereketlisidir. Eti yenen hayvanın paçası mala işarettir.

* PAÇA TEMİZLEYİCİSİ: Rüyada bu kimseyi görmek, vergi memuruna, tarak satmaya, öşür sahibine, bazı kere de yetim malını zulmen yiyenlere delâlet eder. Rüyada paça temizleyicisini görmek, insanlardan şiddet ve zahmeti gideren kimseye de işarettir.

* PAÇAVRA: Rüyada paçavra görmek, fakirlik ve meşakkate delâlet eder.

* PAÇAVRACI: Rüyada yollardan, geçitlerden, çöplüklerden, delik ve deşik yerlerden paçavra toplayan birini görmek, helâl ve haram demeden mal biriktiren kişiye delâlet eder. Bu rüya, bazan da sırları ifşa ve üzerine lazım olmayan şeyleri sormaya işarettir.

* PADİŞAH: Rüyada tahtına kurulmuş bir padişah görmek. izzete, şerefe, kuvvet ve kudrete delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada sultan veya padişah görmek, on iki veçhe ile tâbir olunur:

a) İmamet,

b) İlim,

c) Hitabet,

d) Şöhret,

e) Hüküm,

f) Hükme inkiyad,

g) Güzel yüz,

h) İzz ü devlet,

i) Şeref,

j) Yükseklik,

k) Nimet,

l) Kuvvet.

Rüyada adaletli bir sultanı veya padişahı görmek, dünya ve ahirette murada ermeye işarettir. Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada sultanın rüzgâra tasarrui eylediğini görmek, onun hükmünün güzelliğine ve emrinin genişliğine delâlet eder.

Rüyada başından sarığını veya elbisesinden bir şeyi padişahın aldığını görmek, rüya sahibinin malının elinden gitmesine delâlet eder. Eğer o kişi memur ise, memurluktan azledilir. Rüyada padişahla beraber bir yorgan altına girdiğini görmek, sultandan gelecek mal ve hayra alâmettir.

* PADİŞAH ÇADIRI: Bir kimsenin rüyada padişah çadırı görmesi, yine padişaha delâlet eder. Padişah çadırını gören kişi, sultanın düşmanına galip gelir ve onu kahreder.

Rüyada bir yere padişahın çadırının kurulduğunu görmek, sultanın askerlerini ve ordusunu çeken ve orduya kumanda eden bir melike delâlet eder.

Rüyada yeşil ve beyaz çadır görmek, iyilik, ihsan ve şehitlerin ve de salihlerin kabirlerini ziyaret etmeye işarettir. Rüyada sultan çadırının durulduğunu görmek, saltanatının elinden gitmesine veya ölümüne delâlet eder.

* PALANCI: Bir kimsenin rüyada palancı görmesi, işlerinde itiyatlı ve işini sağlam tutan adama işarettir. Bu rüya bazan da nikâh kıyan kimseye işarettir.

* PALAMUT: Rüyada palamut balığı tuttuğunu görmek, rızka ve menfaata delâlet eder. Meşe palamutu görmek, uzun bir ömre ve geniş bir rızka işarettir.

* PAMUK: Bir kimsenin rüyada pamuğu didip attığını görmesi, günahlarının eksilmesine, Nebiyy-i Zişanın sünnetine, pamuk ağacı da, mütevazi bir adama delâlet eder.

Rüyada her sene mahsul veren pamuk ağacını görmek, hayırlı, herkese faydası dokunan, herkesin iyiliğini isteyen, hâkim, halim ve güzel ahlâk sahibi bir kimseye delâlet eder. Rüyada herhangi bir hastalıktan dolayı pamuk kullandığını görmek, dinini güzelleştirecek işe ve dinî emirleri güzelce yerine getirmeye alâmettir.

Yine rüyada herhangi bir hastalık olmaksızın pamuk kullandığını görmek, verilen sözü yerine getirmeye, vaaz ve nasihatla hidayete ermeye ve nezrini edaya delâlet eder. Rüyada pamuğu âdeti hilafına kullandığını görmek, rüya sahibinin kendi noksan ve ayıplarına muttali olmasına veya evinin soyulmasına delâlet eder.

Rüyada pamuk görmek, dokuz türlü tâbir edilir:

a) Menfaat,

b) Mal,

c) Kisve,

d) Örtü,

e) Vakar,

f) Heybet,

g) Din,

h) Hayır,

i) Makbul iş.

Rüyada pamuk topladığını görmek, ele geçecek helal mala delâlet eder. Rüyada yastığına veya başka bir şeye pamuk doldurduğunu görmek, bekâr için evlenmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada keten görmesi, helal mal ve temiz rızka delâlet eder. Keten rüyası tâbirde pamuktan aşağıdır. Rüyada keten olduğunu gören kimse ferah içinde hayatını sürdürür.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada keten görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Helal mal,

b) Menfaat,

c) Örtü.

* PAMUK SATICISI: Rüyada pamuk satıcısını görmek, mal ve meşakkat sahibi bir kimse ile tâbir olunur.

* PANAYIR: Bir kimsenin rüyada panayır görmesi, uzun ömre, mala, bekâr için evlenmeye ve hamile kadın için de çocuğa delâlet eder.

* PANCAR: Rüyada şeker pancarı görmek veya yemek, sıhhat ve afiyete işarettir.

* PAPAĞAN: Rüyada papağan kuşu görmek, hareketi, konuşması ve kendisi güzel olan bir kadına alâmettir. Bazı kere de papağan görmek, hizmetçi alıp satan çok yalancı ve zalim bir kimseye delâlet eder. Papağan kibirli ve günahkâr kimse ile de tâbir olunur.

* PAPATYA: Bir kimsenin rüyada bir başkasından papatya aldığını görmesi, o şahıs ile olan dostluğa delâlet eder. Papatya görmek, zevcenin hısım ve akrabaları ile de tâbir olunur. Papatyayı güzel ve şerefli bir kadın ile de tâbir etmişlerdir. Rüyada bir dağın eteğine düşmüş papatyaları topladığını görmek, devlet reisi tarafından gelecek bir hediyeye delâlet eder. Bazı kere de papatya görmek, hilekâr ve beceriksiz bir hizmetçiye işarettir.

* PAPAZ: Rüyada papaz görmek, günah ile tâbir olunur. Biı kimsenin rüyada kendisinin papaz olduğunu görmesi, bid’at sahibi bulunduğuna işarettir. Yine rüyada papaz haline döndüğünü görmek, rızkın dar olmasına, işlerin güçlüğüne, şiddet ve meşakkate delâlet eder.

* PARA: Rüyada para görmek, riya ile söylenen boş söze delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada para görmesi, üzüntü, keder, darlık ve kendisine elem verecek söze işarettir. Bazı kere de rüyada para görmek, bayağı rızka, sıkıntıdan sonra rahatlığa veya işi az mükâfatı çok amele delâlet eder.

Rüyada gümüş para yuttuğunu ve abdest bozarken para çıkardığını görmek, rüya sahibinin zındıklığına ve Hakk’ı inkâr etmesine alâmettir.

Nablusî demiştir ki: Rüyada altın yuttuğunu, abdest bozarken para çıkardığını gören kişi, Müslümanlıktan sonra kâfir olur.

Çünkü altın dindir. Para ise kalp ve küfürdür. Rüyada paraya rastladığını görmek, meşakkat ve usanca delâlet eder. Çünkü para insanı daima meşgul eder, onu kazanmak için insan çok kere meşakkatlere katlanır.

* PARA BASMAK: Bir kimsenin rüyada para bastığını görmesi, eğer ehil ise bir şehre vali olmasına alâmettir. Rüyada para basıcısını görmek, melikin emirlerini yerine getiren vekiline veya melikin sözcüsüne delâlet eder. Para basıcısını görmek, güzel konuşan ve hileli söz söyleyen kimseye de işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada para basıcısını görmek, namazlarını kılan ve kendisine bırakılan emaneti sahibine teslim eden bir kimseye işarettir. Rüyada kalp para basanı görmek, çirkin söz söylemeye ve amelsiz boş söze delâlet eder. Bazı kere de para basıcısını görmek, ressama, yazı sureti çıkarana, şiddet kullanarak ve döverek mal toplayan adama delâlet eder.

* PARA KEMERİ: Bekâr bir kimsenin rüyada para kemeri görmesi, evlenmeye delâlet eder. Rüyada para kemerinin beline bağlı olduğunu görmek, ömrün yarısında çok ilim elde etmeye alâmettir.

Kemerin içindeki paraların yeni ve sağlamlığı, öğrenilen ilmi doğru ve sağlamlığına işarettir. Bazı kere de para kemeri görmek, altın ve gümüş veya cevher gibi kıymetli şeylerin konulacağı kaba delâlet eder.

Rüyada para kemeri görmek, maldır. Bu sebeple rüyada para kemerinin denize düştüğünü ve kaybolduğunu görmek, eldeki malın zayi olacağına veya devlet adamlarının eline geçeceğine delâlet eder.

Rüyada kendi para kesesini bir nehire düşürdüğünü görmek, rüya sahibinin malının devletin eline geçeceğine işarettir.

* PARALI ADAM: Bir kimsenin rüyada kendisine: “Ey paralı adam!” diye hitap edildiğini duyması ve kendisiyle beraber kâr ve kazanca delâlet edecek bir şey olduğunu görmesi, para harcamadan ve zahmet çekmeden ele geçecek kâr ve kazanca delâlet eder. Rüyada paralı adam görmek, ticaretinde kâr ve fayda gören kimselere işarettir.

* PARÇALAMAK: Rüyada kendi elbise, üst ve başını parçaladığını görmek, bir işten dolayı pişman olmaya, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

* PARMAK: Rüyada parmak görmek, zevce, evlat, ana, baba, mal, hayvan, mülk ve sanata delâlet eder. Çünkü, zevce, evlat, ana-baba insanın en yakınlarıdır. Parmak da vücudun en çok ihtiyaç duyulan azalarından birisidir. Cafer-i Sâdık (r.â.) demiştir ki: Rüyada parmak görmek, altı şekilde tâbir olunur:

a) Evlat,

b) Kardeş,

c) Hademe,

d) Dost ve ahbab,

e) Kuvvet,

f) Beş vakit namaz.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

– Bir kinmsenin rüyada sağ elinin parmaklarının sol elindeki parmaklardan uzun olduğunu görmesi, güzel amele, hayır ve iyilik etmeye; parmakları kısa ve pazusu uzun olduğunu görmek, cömertliğe, şecaat ve kuvvete delâlet eder. Yine Ibn-i Sîrîn hazretleri buyuruyorlar ki:

– Rüyada sağ elin parmaklarını görmek, beş vakit namaza delâlet eder.

Şöyle ki: Baş parmak sabah namazı, şehadet parmağı öğle namazı, orta parmak ikindi namazı, hatem parmağı akşam namazı ve küçük parmak yatsı namazıdır. Bir kimsenin rüyada parmaklarını kına ile bezenmiş görmesi, çok tesbihatta ve çok zikirde bulunmasına delâlet eder.

Rüyada bir kadının parmaklarını kına ile boyaladığını görmesi, kocasının ona yapacağı iyilik ve hayra delâlet eder. Bir adamın rüyada parmaklarını birbirine geçirdiğini görmesi, akrabalığa ve alışverişte ortaklığa ve uyuşmaya alâmettir.

Rüyada parmaklarını yaladığını görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Rızık,

b) Mal,

c) Menfaat,

d) Hayır.

Bir kimse rüyada parmaklarının aralarını hilallediğini görse, bu rüya, sünnet-i seniyyeye ve ahlâk-ı hamîdeye ittibaya, temizliğe ve evlatlarını evlendirmeye delâlet eder. Rüyada hasta bir adamın parmaklarının ucunu ısırdığını görmesi, onun ömrünün tamam olduğuna delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Parmak, sanat ve iş cihetinden dünyaca insanın muayyen senesi; iyilikle emretmek ve kötülükten men etmek cihetinden ahirette de muayyen senesidir. Rüyada eline kına koyduğunu ve fakat kınanın tutmadığını gören kadın, kocası tarafından sevilmez.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada baş parmağının kesildiğini görmek, yola gitmektir. Şehadet parmağının kesildiğini görmek, namaza niyyettir. Orta parmağının kesildiğini görmek ise, devlet reisinin ölümüne delâlet eder. Rüyada yüzük parmağının kesilmesini görmek, eldeki malın zayi olacağına işarettir. Küçük parmağın kesilmesi de, torunun ölümüne alâmettir.

Bir kimsenin rüyada parmaklarını birbirine çattığını görmesi, fakr ü zarurete, sıkıntı ve müşkülâta düşmeye delâlet eder. Rüyada parmaklarını birbirine bitiştirdiğini görmek, salâha, namazlar] edaya, bir kavle göre de kardeş çocuklarının toplanmasına delâlet eder.

* PARMAK ÇIBANI: Kişinin rüyada parmağında çıban çıktığını görmesi, söz aktarmaya, kin ve düşmanlığa karı koca arasını ayırmaya işarettir.

* PARS: Rüyada pars görmek, izzete, yüceliğe, kuvvete ve heybete delâlet eder. Rüyada bir parsla mücadele ettiğini görmek, öyle bir adamla mücadeleye işarettir. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada pars görmek, düşmanlığı açık bir düşmana delâlet eder. Rüyada bir parsı öldürdüğünü ve etinden yediğini görmek, düşmana galip gelmeye ve malını almaya delâlet eder.

Rüyada kendi şahsının bir parsı olduğunu ve onunla av avladığını görmek, aziz ve şerefli olmağa ve rızka delâlet eder. Rüyada bir parsın sırtına bindiğini görmek, düşmanı kahretmeye ve onu hükmü altına almaya işarettir. Bir kimsenin rüyada pars ile beraber yemek yediğini görmesi, düşmandan selâmette olmaya ve menfaata delâlet eder.

Rüyada bir parsın kendisini ısırdığını veya pençesiyle yaraladığını görmek, düşmandan gelecek zarara delâlet eder. Bağında bostanında veya evinde birçok parsların olduğunu görmek, düşman yüzünden gelecek bela ve musibete ve büyük meşakkate alâmettir.

* PASTA: Kişinin rüyada pasta görmesi, sefer ile tâbir olunur. Pasta yemekten mahrum kimseye rüyada pasta geldiğini görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve meşakkate delâlet eder.

* PASTIRMA: Bir kimsenin rüyada pastırma görmesi, yolculuğa, muamelelerini geciktirmeye ve bir şeyi mahallinin dışını koymaya veya namaz ve zekâtın vaktini geçirdikten sonra edaya delâlet eder.

* PAŞA: Rüyada bir Osmanlı paşası görmek veya onun nez-dinde bulunmak, izzet ve şerefe, kuvvet ve kudrete, dinde sağlamlığa delâlet eder.

* PATATES: Rüyada patates görmek veya patates yemek, mal ve nimete delâlet eder. Rüyada pazardan birçok patates aldığını görmek, o senenin feyiz ve bereketine işarettir.

Aldığı patateslerden bir kısmının çürüdüğünü görmek, haram mal ile tâbir olunur. Bir kavle göre de elinden mal ve nimetin bir kısmı gider. Bazı kere de patates rüyası, refah ve sevince delâlet eder.

* PATİKA YOL: Rüyada bir patika yolda yürüdüğünü görmek, rızık hususunda meşakkate delâlet eder.

* PATLICAN: Rüyada mevsimi içinde patlıcan görmek, küçük bir üzüntü ile beraber rızka delâlet eder. Rüyada patlıcan yediğini görmek, ruhsatlı bir iş yapmaya, kin ve kıskançlığa, iki yüzlülüğe işarettir.

Avcılar ve balıkçılar için rüyada patlıcan yediğini görmek, avladığı avdan dolayı sevinç ve feraha delâlet eder. Bazı kere de patlıcan görmek, şöhrete delâlet eder. Çünkü patlıcan, kendisinden en çok yemek yapılan sebzelerdendir.

* PATRİK: Nablusî demiştir ki: Bir kimse rüyada patrik olduğunu görse, öleceğine, yahut suda boğulacağına ya da helakinin yaklaştığına veya nimetin elinden gitmesine delâlet eder.

* PATRİKHANE: Rüyada patrikhane görmek, kilise gibi tâbir edilir.

* PAZAR: Bir kimsenin rüyada çarşı ve pazar görmesi, ticarete, nimete, camiye, insanlarla bir araya gelmeye delâlet eder.

* PAZI: Rüyada pazı otu görmek, hayır ve rızık ile tâbir olunur. Yine rüyada temizlenmeksizin yenilen pazı otunu görmek, rüya sahibinin ödemesi gereken borca ve şüpheli şeyleri yapmaya delâlet eder. Bazı kere de pazı otunu görmek, kişinin haysiyet, şan ve namus hakkında söylenecek söze işarettir.

* PAZU: Bir kimsenin rüyada pazu görmesi, erkek kardeşe veya yetişmiş çocuğa yahut itimat ettiği bir zata delâlet eder. Rüyada pazuda görülen noksanlık ve eksiklik, o eksiklik kadar vuku bulacak musibete alâmettir. Bunun tersi, kolunda bir iyilik, fazlalık görülmesi, vaki olacak iyilik ve fazlalığa delâlet eder. Rüyada kolun güzel ve kuvvetli oluşu sanatta ileri gitmeye ve insanın dünya işlerinin düzgünlüğüne delâlet eder.

Kol, insanın hem din hem de dünya işlerinde itimat ettiği, zevce, hizmetçi veya borç gibi sakındığı şeylere işarettir. Rüyada kolunun kırıldığını veya koptuğunu görmek, rüya sahibinin ölümüne veya üzüntü, keder ya da bir beladan dolayı ona isabet edecek musibete alâmettir.

Bunun aksine rüyada kolunun kuvvetli olduğunu görmek, erkek kardeşindeki veya malındaki kuvvete delâlet eder. Kolun kuvvetli oluşu, hayatın sağlamlığına işarettir. Rüyada elinde para cüzdanı olduğunu görmek, rüya sahibini fakirlikten emin kılacak bir sanata delâlet eder.

Hani insan elinin kazancını yer derler. İşte rüyada elin ve kolun kuvveti, uyanık haldeki hayatın aynası mesabesindedir. Bir kimsenin rüyada pazusunun güzel ve kuvvetli olduğunu görmesi, ahiret hayatının hayır ve saadetine de işarettir. Rüyada kolunun eksik olduğunu görmek, aklın noksanlığına ve yalana delâlet eder.

* PEÇE: Rüyada yüzünü bir peçe ile gizlediğini görmek, iki yüzlülük ile tâbir olunur.

* PEHLİVAN: Rüyada pehlivanları güreşir halde görmek, kuvvet ve şecaata, tuttuğu işi koparmaya delâlet eder. Rüyada tanınmış bir pehlivanla güreş tuttuğunu ve onu yendiğini görmek, çok zor olan bir işi başarmaya delâlet eder.

* PELİT AĞACI: Bir kimsenin rüyada pelit ağacı görmesi, kazanç ve faydası olan mala, devam edecek izzete ve yüksek mertebeye delâlet eder. Bazı kere de rüyada pelit ağacı görmek, salih ve muttaki kimselerle oturmaya ve onların sohbetinde bulunmaya delâlet eder.

Yine pelit ağacı görmek, güçlü, kuvvetli ve çok mal biriktiren bir adama işarettir. Pelit ağacı, zengin kişilere de delâlet eder. Bazı kere de pelit ağacı, uzayıp giden zamana işarettir. Çünkü bu ağaç, çok senelerin üzerinden geçmesiyle meydana gelmiştir.

* PEKSİMET: Rüyada peksimet görmek, mal, rızık ve servete delâlet eder. Bazan da yolculuk ile tâbir olunur. Rüyada görülen peksimet ne kadar kuru olursa, tâbir o kadar iyidir. Umumiyetle peksimet rüyası, hayır, bereket ve iyiliğe delâlet eder.

* PENCERE: Bir kimsenin rüyada pencere görmesi, kendisine isabet edecek mülke ve nail olacağı izzete ve arzuya kavuşmaya delâlet eder. Bir tüccarın rüyada pencere görmesi, kazanç, kâr ve servete işarettir. Yine rüyada pencere görmek, düşmanı kahretmeye, ümit ettiği şeye kavuşmaya, sevinç içinde iş yapmaya delâlet eder.

Düşmanı bulunan birisi, rüyada pencereye uzaktan baksa düşmanına galip gelir ve arzusunun incisini elde eder. Rüyada bir pencereden dışarıyı temaşa ettiğini görmek, hasta için şifaya, keder ve üzüntü halindeki için kederden kurtulmaya, bekâr için de evlenmeye delâlet eder. Bu rüya, kadın erkek ikisi için de aynıdır. Rüyada pencere yaptığını görmek, ev ile tâbir olunur. Pencere, izzete, şerefe, ikbal ve uzun ömre de delâlet eder.

* PENÇE: Rüyada pençe görmek, güç ve kuvvvete, maişetin iyi ve yolunda olduğuna, rızık ve menfaata delâlet eder.

* PERÇEM: Kişinin rüyada perçem görmesi, menfaata, izzete ve kuvvete delâlet eder. Bekâr bir kimsenin rüyada perçemi olduğunu görmesi, saçının güzelliği nisbetinde güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Perçem görmek, mala, rızkın artmasına, yüksek mertebeye, şan ve şöhrete delâlet eder.

* PERDE: Rüyada yeşil bir perde görmek, hayra, medhe, güzel akıbete, sevinç ve sürura delâlet eder. Rüyada yırtılmış perde görmek, sevinç, ferahlık ve sürür ile tâbir olunur. Uzunlamasına yırtılmış perdeyi görmek, çabuk meydana çıkacak ferahlık ve sevinçtir. Bazı kere de perde, işleri gizlemeye, sırları gözleyen arkadaşa veya mallarını insanlardan gizleyen ve başkasına bakmaktan kendisini men eden zevceye delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Melik için rüyada yeni perde görmek, ferah ve sürura, teba’a ve halk için üzüntü ve kedere, eski perde sultan için gam ve kedere, halk ve teba’a için ferah ve sürura delâlet eder.

Rüyada bir perdeyi yerinden çıkarıp götürdüklerini görmek, o perde sahibinden üzüntü, keder, şiddet ve korkunun kalkacağına işarettir. Rüyada ev kapısı üzerinde perde görmek, kadınlar tarafından gelecek üzüntü ve kedere delâlet eder. Yeni perde, devamlı bir üzüntü demektir.

Bir kimseden kaçan, aranan ve korkan kişinin, rüyada taht üzerinde perde görmesi, o kişinin gizli tutulmasına ve emniyet içinde bulunmasına delâlet eder.

Rüyada siyah perde görmek, melik tarafından olan üzüntü ve kedere işarettir. Perdenin ağır ve ikiye katlı olmasının üzüntüce tâbiri daha şiddetlidir. Rüyada herhangi bir mescit kapısındaki perdeyi görmek, dince üzüntü ve kedere delâlet eder.

* PERVANE: Rüyada pervane görmek, zayıf, cahil ve kendi eliyle kendisini tehlikeye atan bir kimseye delâlet eder. Rüyada bir pervane tuttuğunu görmek, bir hizmetçi satın almaya işarettir. Eğer pervane (kelebek) elinde ölürse, bu rüya, evladının veya hizmetçisinin vefatına delâlet eder. Bazı kere de rüyada pervane görmek, nefsini helak eden ve kimseye zararı olmayan bir adama alâmettir.

* PERİ: Rüyada peri görmek, yalan habere delâlet eder. Bazı kere de düşman tarafından erişecek ziyana işarettir. * PEŞİN PARA: Rüyada peşin para vererek mal aldığını görmek, rızkı yenilemeye işaretir.

* PEŞTEMAL: Rüyada peştamal görmek, hac ve ihrama delâlet eder. Bazan hizmetçiye, bazan da bekâr kimsenin evlenmesine işarettir. Evli kimseler için de şeref ve şanın artacağına delâlet eder.

* PETEK: Rüyada içi bal veya arı dolu petek görmek, helal ve güzel rızka, izzet ve itibarın artmasına, akrabaya yapılacak yardıma ve herkes tarafından takdir edilmeye işarettir. Rüyada petekten bal aldığını ve yediğini görmek, ilme, Kur’an öğrenmeye ve hayırlı amellere delâlet eder.

* PEYGAMBERİ ZÎŞANIN ZEVCELERİ: Rüyada Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’in hanımlarını görmek, rüya sahibinin analarına, nenelerine, hayır, bereket ve ekserisi kız olan evlada delâlet eder. Bir kadının rüyada Hazret-i Aişe validemizi görmesi, yüksek rütbeye, iyi bir şöhrete erişmeye, akıl ve dirayete, kocası ve pederi tarafından hürmet edilmeye alâmettir.

Rüyada Hazret-i Hatice’yi görmek, saadet ve mutluluğa, güzel zürriyete, Hafsa’yı görmek, iyilik ve vefaya delâlet eder. Bekâr bir erkeğin rüyada Nebiler Nebisinin mübarek zevcelerinden birisini görmesi, soylu, şerefli ve temiz bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

* PEYNİR: Rüyada peynir görmek, mal ve rızık ile tâbir olunur. Peynir, bekâr için evlenmeye, hamile kadın için çocuğa, artan mala ve uzun ömre delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: – Rüyada peynir görmek, rahat ve afiyetle beraber mala, taze peynir hazır mala ve senenin ucuzluk ve bereketli olacağına delâlet eder. Rüyada taze peynir görmek eskisinden daha iyidir.

Kuru peynir, seferden hâsıl olacak az mala, taze peynir ise zahmetsiz kazanılacak çok mala delâlet eder. Koyun sütünden imal edilmiş peyniri hamice kadının görmesi, hamileliğinden selâmetle kurtulacağına işarettir. Rüyada peyniri ekmeğe katık edip yediğini görmek, geçimin güç ve çetin olmasına delâlet eder.

Bazı kere peynir, rızık ve berekete, bazan da içerisinde maya bulunmasından dolayı, faiz karışmış mala işarettir. Rüyada peynir mayası görmek, ferahlık, sevinç ve kolaylıkla elde edilen rızka delâlet eder. Yine peynir mayası, ibadet ve taata, zühdü takva ve mala delâlet eder.

* PINAR: Rüyada suyu tatlı, parlak ve akar bir pınar görmek, kadri yüce, kerim ve cömert bir kimseye; suyu acı, bulanık pınar görmek, hasis, denî, zelil bir adama delâlet eder.

Rüyada bir mahaldeki pınarın kuruduğunu görmek, o mahalde büyük bir zatın zevaline alâmettir. Rüyada suyu saf ve parlak, manzarası güzel bir pınar görmek, hoş maişet ve uzun ömre delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada pınar görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Ulüvv-i kadr,

b) Musibet,

c) Felaket,

d) Gam ve keder,

e) Uzun ömür.

Rüyada pınarın suyu bol ve parlak olması, ulüvv-i kadr, haddinden fazla taşkın ve bulanık olup etrafına yayılması musibet ve felâkete, az ve fakat bulanık olması üzüntü ve kedere, acı ve sıcak olması, hastalığa, suyun parlak ve manzarasının hoş olması da uzun ömre delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: – Rüyasında evinden bir pınar çıktığını gören kimse kadın yüzünden hüzne düşer ve lakin akıbeti hayırdır. Rüyada üstüne pınar suyu döküldüğünü görmek, hastalıktan şifaya ve korkudan emniyete delâlet eder.

* PIRASA: Kişinin rüyada pırasa görmesi, sağır bir adam tarafından meydana çıkacak rızka delâlet eder. Rüyada pırasa aldığını görmek, sonunda nedamet duyacağı bir söze işarettir. Denilmiştir ki: Rüyada pırasa yediğini görmek, zulüm ve hır-sızlıka bir mal yemeye işarettir. Eğer yenilen pırasa pişmiş ise o kimse tevbe eder ve haram olan maldan geri döner.

* PIRLANTA: Rüyada lekesiz ve parlak elmas görmek, güzel kadına, lekeli ve donuk elmas da çirkin kadına delâlet eder. Rüyada elmas ve pırlanta ile süslenmiş şeyler görmek, erkek için üzüntü ve keder, kadın için de sürür ve feraha delâlet eder.

* PİDE: Rüyada fırından çıkmış taze pide yediğini görmek, rızık ve menfaata ve kolay elde edilecek mala delâlet eder.

* PİLİÇ: Rüyada piliç eti yediğini görmek, büyük bir zattan gelecek mala ve menfaata delâlet eder. Bazı kere de piliç görmek, zahmetsiz olarak çabucak meydana gelecek bir işe delâlet eder. Bir kimsenin rüyada piliç sesi işitmesi, fasık adamların sesini işitmeye işarettir.

Rüyada dişi piliç görmek, uşak, hizmetçi ve ev işlerine bakan kimselere delâlet eder. Yine rüyada piliç görmek, küçük köleye veya hizmetçiden meydana gelen bir çocuğa alâmettir. * PİR: Rüyada yaşı kemâle ermiş nur yüzlü bir ihtiyar görmek, devlet ve izzete, ihtiyarın elinden bir şey aldığını görmek, ilme, hayırlı mirasa delâlet eder.

* PİRE: Rüyada pire görmek, zayıf ve miskin bir kimseye delâlet eder. Rüyada kendisini bir pirenin ısırdığını görmek, ele geçecek mala işarettir. Bir kimsenin rüyada bir pire öldürdüğünü görmesi, hain ve kötü lisan sahibi bir adamın şerrinden emin olmaya delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: – Pireler, Allahu Teâlâ’nın askerleridir. Rüyada pirelerin ısırdığını görmek, terbiyesiz kimseler tarafından üzüntü ve tehdidin erişmesine delâlet eder.

* PİRİNÇ: Bir kimsenin rüyada pişmiş pirinç görmesi, ticaret ve kazanca delâlet eder. Çiğ pirinci görmek, meşakkat, zahmet, hüzün ve keder verecek bir mala delâlet eder. Çünkü pirinç çiğ olarak yenmez. Rüyada pirinç pişirdiğini görmek, çoğalan ve artan mala işarettir. Rüyada pirinç topladığını ve bir yere sakladığını görmek, tâbirce daha iyidir.

* PİSLİK BÖCEĞİ: Kişinin rüyada pislik böceği görmesi, gazaplı ve çoluk çocuğunun nafakasını sıkan adama delâlet eder. Pislik böceğinin erkeği, şerli ve hayırsız hizmetçiye, dişisi de, lo-husa kadının ölümüne delâlet eder. Bazı kere de pislik böceği görmek, hayırsız ve inatçı bir kadına delâlet eder.

* PİŞİRMEK: Rüyada ateşle herhangi bir gıda maddesini pişirdiğini görmek, murada ermeye işarettir. Rüyada ateşte su ile eti, pişirinceye kadar kaynattığını görmek, her türlü murada nail olmaya alâmettir. Eğer et pişmezse rüya sahibi de muradına nail olamaz. Bir kimsenin rüyada su ile koyun eti pişirdiğini görmesi, helal tarafından, şeref ve iyilikle güzel bir hayat sürmeye delâlet eder.

Sığır eti, faydalı bir işçilikten yine güzel bir hayat sürmeye işarettir. Rüyada arslan eti pişirdiğini görmek, zalim bir kavme vali olmaya alâmettir. Köpek eti, aşağı derecede bir memurluğa delâlet eder. Rüyada kuş eti pişirdiğini görmek, ticarete, şerefli ve zengin bir kavimle helal mal kazanmaya delâlet eder. Yırtıcı kuş eti, haram mal ile ticaret yapmaya işarettir.

* POLİS: Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen polis memuru, Azrail (a.s.)’dır. Bazı tâbirciler de, şiddet ve gamdır demişlerdir. Bir kimsenin rüyada polis memurunun yardımcıları ile beraber geldiğini görmesi, hüzün, korku, feryat, azap ve tehlikeye delâlet eder. Bazı kere de rüyada polis görmek, korunmaya ve himayeye delâlet eder. Çünkü polis devletin emniyetine memurdur.

* PORTAKAL: Rüyada portakal yediğini veya birisinin kendisine portakal ikram ettiğini görmek, sıhhat ve afiyete delâlet eder.

* POST: Rüyada eti yenen hayvanların postunu görmek, rızık ve menfaata delâlet eder. Post üzerinde oturduğunu görmek, zahmet ve meşakkatsiz kazanılacak rızka işarettir.

* POSTACI: Rüyada postacıyı görmek, haberciye, hayra çalışan ve gayret eden bir kimseye, bazan da davetçiye delâlet eder. Postacı görmek, hareket ve yolculuğa, beklenmedik haberlere, günah ve isyana ve ölüme sebep olan şeylere delâlet eder. Bazı kere de postacı görmek, mal biriktirmeye, şerre, düşmanlık ve münakaşaya işarettir. Rüyada bir postacıdan mektup aldığını görmek, sevinç ve sürura, ferah ve genişliğe delâlet eder.

* PUSULA: Bir kimsenin rüyada pusula görmesi, büyüklerin sözlerini dinlemeye ve doğru yola delâlet eder. Çünkü pusula yön gösteren bir âlettir. Rüyada gemi pusulası görmek, âlim, hâkim, vaiz ve kılavuz kimselere delâlet eder. Kıbleyi gösteren pusula görmek, dinde sıdka, güzel amele, ilim ve sanata delâlet eder.

* PUT: Rüyada put görmek, yüzü güzel, ahlâkı kötü ve gaddar bir kimseye işarettir. Bir kimsenin rüyada altın veya gümüşten yapılmış resimler görmesi, dünyalık mal ile tâbir olunur. Rüyada putu gördüğünü ancak ona tapmadığını görmek, çok mala erişmeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada putları kırdığını ve onların şekillerini değiştirdiğini görmesi, yüksek bir rütbeye delâlet eder.

Ve o kişi düşmanlarına galip gelir ve düşmanların hilesinden emin olur. Rüyada pirinçten yapılmış hareketli küçük resimler görmek, ucuzluğa, bolluğa ve güzel bir duruma delâlet eder. Rüyada altından yapılmış putu görmek, hem dinin zayıflamasına hem de malın elden gitmesine işarettir. Put gümüşten olursa, bu kere rüya sahibi bir kadın veya hizmetçi hakkında hıyanet ve kötü bir şey yapabilmek için dinini âlet eder.

* PUTA TAPMAK: Rüyada puta taptığını görmek, Allah’tan yüz çevirmeye, batıla koşmaya, nefsanî arzularını Allah’ın rızasına tercih etmeye işarettir. Rüyada tapılan put ağaçtan ise, rüya sahibi dini ile zalim ve münafık büyük bir kimseye dost olur.

Eğer put bakırdan, demirden veya kalaydan olursa, bu rüya, diniyle dünyayı talep etmeye ve Cenab-ı Hakk’ı unutmaya alâmettir. Bazı kere de rüyada görülen putlar, iyi konuşamayan veya ahmak ya da dilsiz olan kimselere delâlet eder.

* PÜSKÜL: Kişinin rüyada püskül görmesi, şerefe, izzete, yüksekliğe, etbaa, çeşitleri muhtelif mala işarettir. Bazı kere de püskül görmek, şer ve şüpheye delâlet eder. Yine püskül, zevceye ve murada da işarettir.

* PÜSKÜLCÜ: Rüyada püskülcüyü görmek, şerre, şek ve şüpheye alâmettir. Bazı kere de püskülcü, öğretmene ve neslin çoğalıp artmasına delâlet eder. Tesbihlere püskül yapanı görmek, iyilikle emretmeye, zikre, ibadetlere devama işarettir. İnsanlar olmalı ki tıpkı bal yapan arı, Gerçeği aksettirir o zaman rüyaları! ***
Daha yeni Daha eski