Nas Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Nas Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri
NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Nas Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri


NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs.
2. Meliki’n-nâs.
3- İlâhi’n-nâs.
4. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.
5. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.
6. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
NAS SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
2. İnsanların malikine,
3. İnsanların (gerçek) ilahına;
4. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.
5. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.
6. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

Hakkında

Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz ondördüncü ve son, iniş sırasına göre yirmi birinci sûredir. Felak sûresinden sonra, İhlâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Felak sûresinin Medine’de indiğini söyleyenler Nâs sûresi için de aynı şeyi söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 620; İbn Âşûr, XXX,631).

Konusu

         Sûrede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Fazileti

  Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbnKesîr, VIII, 550-553).