Nas Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada yüz ondördüncü ve son, iniş sırasına göre yirmi birinci sûredir. Felak sûresinden sonra, İhlâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Felak sûresinin Medine’de indiğini söyleyenler Nâs sûresi için de aynı şeyi söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 620; İbn Âşûr, XXX,631).

Konusu

Sûrede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Fazileti

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbnKesîr, VIII, 550-553).

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Nas Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

NAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs.
2. Meliki’n-nâs.
3- İlâhi’n-nâs.
4. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.
5. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.
6. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

NAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
2. İnsanların malikine,
3. İnsanların (gerçek) ilahına;
4. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.
5. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.
6. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)
Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski