Felak Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler varsa da (bk. Şevkânî, V, 615) üslûp ve içeriği bakımından Mekkî sûrelere benzediği görülür.

Konusu

Sûrede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Fazileti

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbnKesîr, VIII, 550-553).

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU


FELAK SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.
2. Min şerri mâ halak.
3. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.
4. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.
5. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

FELAK SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,
2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
5. Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).
Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski