Evdeki Haller İle İlgili Sünnetler

Evdeki Haller İle İlgili Sünnetler
 • Eve girerken Allah’ı zikretmek.(76)
 • Eve giriş duasını okumak.(77)
 • Evdeki haller ile ilgili sünnetler; Eve girerken selam vermek. (Berekettir, şeytanlardan korunmaktır.)(78)
 • Eve girerken “Besmele” çekmek! Çünkü kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan adamlarına: “Burada ne geceleyebilir; ne de yemek yiyebilirsiniz” der. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse, şeytan adamlarına: “Geceyi geçirecek bir yer buldunuz der.” O şahıs yemek yerken besmele çekmezse, şeytan kendi adamlarına: “Hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz” der.(79)
 • Evdeki haller ile ilgili sünnetler; Eve girince ilk iş olarak misvak kullanmak.(80)
 • Evdekileri öksürük veya ayak sesiyle haberdar etmek.(81)
 • Namaza gidiyorsa koşmadan sükûnetle gitmek.(82)
 • Evlerde köpek, (canlı) resim ve heykel bulundurmamak. (Çünkü melek girmez.)(83)
 • Köpek, av, ev nöbeti ve koyun sürüsü için değil de, faydasız nedenlerle beslenirse mekruhtur.(84)
 • Duvarları seccade ve halılarla örtmemek.(85)
 • Oturulan yerin geniş olması. Hadisi şerifte: “Oturma yerlerinin en hayırlı olanı geniş olanıdır” diye buyrulmuştur.(86)
 • Haç ve resimleri yok etmek. Hz. Aişe (r.anha) anlatıyor: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) evindeki haç şeklinde olan her şeyi bozardı. (87)
 • Eve girerken: “Allah’ın adıyla girdik. Allah’ın adıyla çıktık ve Rabbimize tevekkül ettik”(88) deyip Sonra ailesine selam vermek.
 • Evden çıkarken: “Bismillâh tevekkeltü alallâh La havle ve la kuvvete illa billah” “Allah’ın ismiyle, Allah’a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah’ındır”(89) derse; kendisine şöyle denir: “ Bu sana kâfi geldi, korundun, hidayet olundun ve şeytandan kurtuldun.”(90)
 • Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ailesiyle şakalaşırdı.(91)
 • İkindiden sonra ailesini tek tek ziyaret ederdi.(92)
 • Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) gece hanımlarıyla sohbet ederdi.(93)
 • Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) evinde normal bir insan gibiydi; elbiselerini kontrol eder, koyununu sağar ve kendi işini yapardı.(94)
 • Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) zaman zaman ev işlerinde hanımlarına yardımcı olurdu.
 • Evdeki haller ile ilgili sünnetleri yerine getirirken dikkat etmemiz gerekenlerden biride Evdeki aile sırlarını dışarılarda anlatmamaktır.
 • Kıyamet günü Allah-u Teala’nın en hoşlanmadığı kişi, hanımı ile arasındaki özel konuları dışarıya anlatandır.(95)
 • Evde hurma bulundurmak. Hadisi şerifte: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Ey Aişe: İçinde hurma bulunmayan ev halkı açtırlar.. (90)
 • Zayıfta olsa Beyhaki’de şöyle bir rivayet yer alır: “Aşure günü kim aile halkına ve yakınlarına karşı cömert davranırsa Allah da onu bütün sene boyunca genişliğe kavuşturur.” (97)
 • Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) lamba ile kendisine aydınlık yapılmadıkça karanlık evde oturmazdı.(98)
 • Aşûra günü çoluk çocuğun nafakasını artırmak.

76 Müslim
77 Ebû Dâvûd
(78) Ebû Dâvûd
(79) Buhârî, Edebü’l-Müfred (1096); Müslim, Eşribe 103; Ebû Dâvûd, Et’ime 15; îbn Mâce, Duâ 19
(80) Müslim, Tahâret 43
(81) Nesâî
82 Muvatta, Salât: 4
83 Buhârî,Bed-il Halk; 27; Müslim, Libâs: 17
84 El-Hediyyetü’l Alâiyye s. 313
85 Müslim (87) (2107)
86 Ebû Dâvûd, Edeb:12
87 Buhari (10/323) (6/276); Ebû Dâvûd(4151)
88 Ebû Davud, (4/325);
89 Ebû Dâvûd, (4/325); Tirmizî, (5/490)
90 Tirmizî
91 Müsned, (4/144); îbn Mâce, Nikâh:50
92 Müslim
93 Hz. Âişe (r.anha)’dan
94 Hz. Âişe (r.anha)’dan
95 Müslim
96 Müslim, Eşribe: 152; A. b. Hanbel Müsned, (6/105)
97 Taberâni, Fil-Evsed 3/189; Câmiü’s-Sagîr, 6:235; Ramuz, s. 446/6; Beyhakî, 3/366 (3794) (Bu rivayetin hükmü tahkik edimelidir.)
98 Bezzar, (2/424)
Daha yeni Daha eski