Allahümme Salli ve Barik Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Allahümme salli ve Allahümme bârik duaları namazlarda okunan ve Müslümanlarca ezbere bilinmesi gereken dualar arasında olmaktadır. Salli ve Bârik duaları içerisinde Hazreti Peygambere salavat da geçen ve salavatın önemini de belirten dualardandır. Allahümme salli ve Allahümme bârik duası arapça, türkçe okunuşu ve anlamı...

ALLAHÜMME SALLİ VE BARİK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme Salli ve  Barik Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
ALLAHÜMME SALLİ DUASI

Okunuşu: Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.
 
Anlamı:
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
ALLAHÜMME BARİK DUASI

Okunuşu:
Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.

Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

ALLAHÜMME SALLİ-BARİK DUALARI NE ZAMAN OKUNUR?

Farzların, vitir namazının ve müekked sünnetlerin son oturuşlarında, gayri müekked sünnetler ile diğer nâfile namazların da her oturuşunda tehıyyyâttan sonra Hz. Peygamber’e ve âline salevât getirmek sünnettir.

Hanefi mezhebine göre namazda Peygamberimiz (asv)'e salavat getirmek sünnettir. (ed-Durrul Muhtar, I, 478) Şafiilere göre ise farzdır (Muğni'l Muhtaç, I, 173).
“Salli-bârik” duaları diye kısaltılan, namazlardaki salevâtın başlangıcını Kâ’b İbn Ucre (r.a) şöyle anlatır: “Hz. Peygamber bizim yanımıza geldi. Biz dedik ki: “Ey Allah’ın Rasûlü! Allah bize, sana nasıl selâm vereceğimizi bildirdi. Sen de bize, sana nasıl salât getireceğimizi öğret. Bunun üzerine bize salât dualarını şöyle öğretti." (Buhârî, Tefsîru Sûre, 33/10, Enbiya, 10, Deavât, 31, 32; Müslim, Salât, 65, 66 , 69; Tirmizî, Tefsîru Sûre 33/23; Vitir, 20; Ebû Dâvud, Salât, 179; Nesâî, Sehv, 49, 50-54; İbn Hanbel, I, 162 , III, 47, IV, 11 8, 241.)
Daha yeni Daha eski